MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Czasowe wyłączenia ze zwiedzania

Czasowe wyłączenia ze zwiedzania:

• ekspozycja austriacka w bloku 17

• w dniach od 14 do 19 stycznia 2018 r. niedostępny dla odwiedzających będzie Blok 27

• w dniach od 15 do 25 stycznia 2018 r. w związku z pracami konserwatorskimi niedostępny dla odwiedzających będzie Blok 13

• do 31 stycznia niedostępny dla odwiedzających będzie budynek tzw. sauny na odcinku BIIg w Birkenau