AUSCHWITZ-BIRKENAU

Czasowe wyłączenia ze zwiedzania

Czasowe wyłączenia ze zwiedzania:


• ekspozycja austriacka w bloku 17

• ze względu na prowadzone prace konserwatorskie piętro ekspozycji w bloku 5 jest niedostępne dla zwiedzających

• Sauna w Birkenau będzie niedostępna dla odwiedzających w dniach 16-30 stycznia 2017 r.

• od 13 do 22 stycznia 2017 r. blok 13 „Zagłada europejskich Romów”