MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wydawnictwo

Oferta wydawnicza Muzeum obejmuje około 250 tytułów w kilku językach. To m.in. źródła historyczne, opracowania naukowe, wspomnienia byłych więźniów, albumy, plakaty i filmy o tematyce obozowej a także przewodniki po Muzeum oraz materiały dotyczące jego działalności.

Pracownicy działu odpowiedzialni są nie tylko za redakcję, korektę i przygotowywanie publikacji do druku, ale również za prowadzenie księgarni internetowej, magazyn książek przeznaczonych do sprzedaży, kolportaż książek, kontakty z wydawcami oraz wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych.

ZAPRASZAMY DO INTERNETOWEJ KSIĘGARNI MUZEUM

KONTAKT