MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego świata wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz‑Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2018 r. środki celowe MKiDN w wysokości 1,1 mln zł zostały przeznaczone m.in. na zabezpieczenie przeciwpożarowe historycznych obiektów na terenie Miejsca Pamięci; na zakup kolekcji dokumentów Archiwum Eissa, realizację projektu związanego z organizacją Nowej Wystawy Głównej oraz projektów edukacyjnych „Przez wspólną historię ku przyszłości” i „75 lat po Aktion Reinhardt - współczesna pamięć o zagładzie Żydów polskich”.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 5,2 mln zł zostały przeznaczone na realizację zadań konserwatorskich skupionych w 2018 r. na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu „Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”. Realizacja projektu w 2018 r. została sfinansowana w kwocie 6,3 mln zł ze środków UE oraz 2,6 mln zł ze środków MKiDN.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wsparła bezpośrednio działalność merytoryczną działów muzeum takich jak Edukacja, Repozytorium Cyfrowe, Archiwum, Wystawiennictwo, Metodyka oprowadzania, Wydawnictwo, kwotą 0,8 mln zł, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów finansuje realizację polsko-holenderskiego projektu edukacyjnego. Wsparcie wyniosło w 2018 r. 0,6 mln zł.

Na projekt dotyczący analizy dokumentów w International Tracing Service Bad Arolsen Volkswagen AG & Internationales Auschwitz Komitee przeznaczył w 2018 roku 0,4 mln zł, natomiast badania losów polskich więźniów politycznych z Auschwitz w kompleksach obozowych Dachau i Flossenbürg Stiftung Bayerische Gedenkstädte z Monachium wsparła w 2018 r. kwotą 0,1 mln zł.

 

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej