MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Adaptacja budynku „Starego Teatru”

„Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt realizacji oszacowano na 28 696 854,88 zł, a wartość dofinansowania z EFRR oszacowano na 18 851 443,36 zł (85% dofinansowania).

Lata realizacji: 2016-2020

Zakładane cele: Ogólnym celem projektu jest adaptacja budynku Starego Teatru na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • zapewnienie warunków lokalowych do realizacji programu edukacyjnego i wystawienniczego MCEAH
  • kontynuacja i rozwój form działalności edukacyjnej i wystawienniczej MCEAH ze szczególnym uwzględnieniem nowej oferty.

Do celów pośrednich projektu należą:

  • wypełnienie zobowiązania utworzenia siedziby MCEAH wobec woli byłych więźniów
  • możliwość zapewnienia spotkań podsumowujących wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
  • wzrost liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej MCEAH
  • zahamowanie postępującej degradacji substancji zabytkowej budynku Starego Teatru

Zakres projektu: projekt obejmuje przebudowę istniejącego, nieużytkowanego budynku tzw. Starego Teatru w Oświęcimiu (nr inwentaryzacyjny A-51) w celu adaptacji budynku na Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu ma powstać przestrzeń edukacyjna i ekspozycyjna o charakterze multimedialnym, wraz z niezbędnym zapleczem.

Obiekt będzie mieścić sale konferencyjne, czytelnię z biblioteką, lektoria, pokoje biurowe.

Największa sala audytoryjna na parterze jest przeznaczona dla 188 osób, druga co do wielkości sala będzie mieścić się na kondygnacji piwnic i będzie przeznaczona dla 93 osób, z możliwością podziału na dwie mniejsze. Pozostałe sale to pomieszczenia dla 40, 36, 10 i 8 osób oraz lektoria i sala ekspozycyjna.

Piwnice przeznaczone zostały na sale konferencyjne, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenie z zapleczem cateringowym, szatnie, zespoły sanitariatów i pomieszczenia techniczne. Parter mieścić będzie obniżony hol wejściowy z recepcją, główną salę audytoryjną, sale konferencyjne, pokoje biurowe i lektoria oraz węzły sanitarne.

Realizowana inwestycja, będzie miała na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego, zarówno w wymiarze międzynarodowym, krajowym, jak regionalnym i lokalnym. Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa.

Przeniesienie MCEAH do budynku Starego Teatru umożliwi poszerzenie realizowanej obecnie działalności. Wszystkie działania w zakresie projektów edukacyjnych, w tym studiów podyplomowych, konferencji oraz seminariów, prowadzone dotychczas przez MCEAH, zostaną rozbudowane tematycznie oraz wzbogacone o nowe elementy i zajęcia aktywizujące.

Nowa propozycja edukacyjna MCEAH w niezmienionym zakresie tematycznym, związanym z upowszechnianiem wiedzy o Auschwitz i Holokauście, będzie się opierać na:

  • kontynuacji dotychczasowych form edukacyjnych,
  • nowych formach działalności, które nie mogły być realizowane w dotychczasowych warunkach lokalowych.

Historia obiektu:

Budynek tzw. Starego Teatru powstał przed II wojną światową. Był on częścią koszar Wojska Polskiego, na terenie których wiosną 1940 r. niemiecki okupant utworzył obóz koncentracyjny Auschwitz. W czasie wojny w budynku mieściły się m.in. obozowe magazyny. W latach 1984-93 był on siedzibą klasztoru kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych. Potem dzierżawiło go Stowarzyszenie Ofiar Wojny. Po licznych perypetiach w marcu 2002 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał, że Stowarzyszenie ma wydać budynek Skarbowi Państwa. W kwietniu 2004 r. budynek Starego Teatru został przekazany przez Skarb Państwa Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Kontakt:

Katarzyna Oboza-Ziarko: +48 33 844 80 26

Monika Karpiel: +48 33 844 80 26

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji tego projektu można zgłaszać na adres internetowy lub za pomocą specjalnego formularza.