MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Zmiana wpisu o Auschwitz na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

27-06-2007

Podczas 31 posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Nowej Zelandii, w dniu 27 czerwca 2007, zapadła decyzja o zmianie brzmienia tytułu wpisu pozostałości obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Dotychczasowa nazwa brzmiała: „Obóz koncentracyjny Auschwitz”. Nowy tytuł brzmi: „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”.

Nowe brzmienie, proponowane razem przez Polskę i Izrael, zostało przyjęte bez żadnego głosu sprzeciwu. W obradach uczestniczył Tomasz Merta, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Piotr M. A. Cywiński.

Historia nazewnictwa terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz

Były obóz jako Muzeum i Miejsce Pamięci

Decyzją polskiego sejmu z 2 lipca 1947 r. „tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświecimiu wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeńswa Narodu Polskiego i innych Narodów”. Mocą tej samej ustawy w latach 1947-1999 „Pomnik” ten nosił nazwę: „Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka”

7 maja 1999 r. na mocy Ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady poprzednia nazwa została zmieniona na: „Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” i obowiązuje po dzień dzisiejszy.

Były obóz na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Były niemiecki nazistowski obóz Auschwitz wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO podczas posiedzenia Komitetu Dziedzictwa Światowego w Egipcie, który obradował od 22 do 26 października 1979 r. Komitet wpisując ten największy z hitlerowskich obozów zaznaczył, że w przyszłości tego typu obiekty nie będą już wpisywane na Listę. ówczesny wpis, obowiązujący w latach 1979-2007 brzmiał: „Obóz koncentracyjny Auschwitz”.

27 czerwca 2007, podczas 31 posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Nowej Zelandii, zapadła decyzja o zmianie brzmienia tego wpisu na: „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”.

Z depeszy PAP

[...] Wniosek rządu polskiego o zmianę dotychczasowej nazwy obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, zgłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był reakcją na coraz częściej pojawiające się w zagranicznych mediach przekłamania, sugerujące lub wprost nazywające byłe hitlerowskie obozy „polskimi obozami zagłady”.

Zatwierdzona w środę przez UNESCO nowa nazwa „ma na celu oddanie prawdy historycznej o rzeczywistym charakterze obozu i precyzyjnie odnosi to miejsce do reżimu nazistowskiego w Niemczech” – napisano w komunikacie resortu kultury przesłanym PAP.

Nowa nazwa ma również pełnić rolę edukacyjną dla młodego pokolenia, szczególnie za granicą. Decyzja UNESCO poprzedzona była szerokimi konsultacjami oraz kampanią dyplomatyczną prowadzoną przez polski rząd. agz/ hes (PAP)

Sala plenarna
Sala plenarna
Posiedzenie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
Posiedzenie...
World Heritage
World Heritage