MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Współpraca z Miejscem Pamięci Mauthausen

10-03-2010

Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Miejscem Pamięci Mauthausen podpisali szefowie obu instytucji. Dotyczy ono wymiany cyfrowej dokumentacji zgromadzonej w archiwach obu Miejsc Pamięci i obejmuje ponad 300 tys. rekordów.

Wymiana danych jest szczególnie ważna dla naukowców i pozwala pogłębić wiedzę o historii osób więzionych przez nazistów w obozach koncentracyjnych. Około 33 tys. więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz zostało deportowanych do kompleksu obozów Mauthausen-Gusen w anektowanej przez III Rzeszę Austrii, natomiast około 3 tys. więźniów przetransportowano w odwrotnym kierunku — z Mauthausen do Auschwitz.

— Po wyzwoleniu obozów Mauthausen-Gusen większość dokumentacji wytworzonej przez SS trafiła do tzw. komitetów narodowych, tworzonych przez oswobodzonych więźniów — opisuje Krzysztof Antończyk, kierownik Repozytorium Cyfrowego Muzeum Auschwitz. — W ten sposób poszczególne fragmenty poobozowych archiwaliów, tysiące kart, list i wykazów z danymi ofiar, trafiły m.in. do Polski, Niemiec, Francji, Izraela i USA. — dodaje Antończyk.

Od lat oba Miejsca Pamięci starają się scalić rozproszone po całym świecie archiwa. Zawarte obecnie porozumienie to ważny krok zmierzający do odtworzenia możliwie pełnych informacji o ofiarach obu obozów. — Poprzez ich całościową analizę i porównanie możliwe będzie odtworzenie tego, co przez wiele lat po wojnie wydawało się niemożliwe — podkreśla kierownik Repozytorium Cyfrowego.

— Mam nadzieję, że dzisiejsza umowa jest początkiem szerszej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami — zaznaczyła Barbara Schätz, kierująca Muzeum Mauthausen. W jej opinii w przyszłości możliwa będzie także wymiana doświadczeń np. na płaszczyźnie edukacyjnej czy organizacyjnej.

Obóz koncentracyjny Mauthausen

Obóz Mauthausen, leżący na terenie Austrii, był jednym z wielu obozów koncentracyjnych, utworzonych przez nazistów w latach 1933-1945. Posiadał kilkadziesiąt podobozów, w których łącznie z obozem macierzystym więziono podczas II wojny światowej około 200 tys. osób, w tym około 50 tys. Polaków, przebywających głównie w Gusen, największej filii Mauthausen. Większość z nich zginęła.

Część kartoteki więźniów obozu Mauthausen od 1954 r. znajduje się w archiwum oświęcimskiego Muzeum.

Repozytorium Cyfrowe

Cyfrowe repozytorium pamięci zajmuje się gromadzeniem, tworzeniem i przetwarzaniem baz danych na podstawie zgromadzonych w archiwum Muzeum akt z nazwiskami osób deportowanych i byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Zobacz też: Digitalizacja i udostępnianie archiwów Muzeum Auschwitz-Birkenau

Dr Barbara Schätz i dr Piotr M.A.Cywiński podpisują porozumienie między Miejscami Pamięci. fot. Tomasz Pielesz
Dr Barbara Schätz i...
Podział narodowościowy ofiar obozu Mauthausen. oprac. Krzysztof Antończyk
Podział...