Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Powołano pierwszych Konsulów Honorowych sieci Dyplomacji Pamięci Muzeum Auschwitz

ps
30-01-2020

W przededniu 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz wręczono powołania dwóm pierwszym Konsulom Honorowym Miejsca Pamięci, którzy będą działać w ramach tworzonej przez Muzeum sieci Dyplomacji Pamięci. To Maria Zalewska ze Stanów Zjednoczonych i Enrique de Villamor y Soraluce z Hiszpanii.

 

Fot. Wojciech...
Fot. Łukasz...
Fot. Wojciech...
Fot. Wojciech...

– Jest wiele ludzi na świecie, którzy gotowi są nas wspierać. Liczą jedynie na niewielką pomoc merytoryczną. Tworzymy zatem własną siatkę dyplomacji kulturalnej, którą nazwaliśmy Dyplomacją Pamięci. Ustanawiamy osoby nas reprezentujące w niektórych krajach po to, by ułatwić nauczycielom czy działaczom, tworzenie projektów wokół Auschwitz i naszej misji. Kilka miesięcy temu powołaliśmy w tym celu Instytut Auschwitz-Birkenau, który tę siatkę będzie budował" – powiedział dyrektor Muzeum Piotr Cywiński.

Konsulem Honorowym Miejsca Pamięci w Stanach Zjednoczonych będzie dr Maria Zalewska, badaczka mediów oraz pamięci o Holokauście. Pełni funkcję p.o. dyrektora amerykańskiej Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation i jest doktorem nauk pedagogicznych na Wydziale Filmu i Mediów Uniwersytetu Południowej Kalifornii w School of Cinematic Arts.

– Uważam nas za osoby, które budują mosty między przeszłością i teraźniejszością. Jesteśmy edukatorami, historykami, edukatorami, organizujemy społeczności, próbujemy przekazać historię Holokaustu nowym pokoleniom" – powiedziała Maria Zalewska.

Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce otrzymał tytuł honorowego Konsula Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w Hiszpanii. Jest on założycielem Stowarzyszenia na rzecz Kultywowania Tradycji i Kultury Europejskiej (APTCE), którego misją jest promowanie i wsparcie współpracy na rzecz rozwoju wartości i wspólnej tożsamości europejskiej. Od kilku lat organizuje podróże studyjne do Polski i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

– To wielki zaszczyt i ogromny honor być częścią nowego projektu Dyplomacji Pamięci. Mamy wspólną misję. Edukacja o tragicznej przeszłości wojny, Auschwitz I Holokaustu pozwala nam z jednej strony zrozumieć znaczenie tej katastrofy, ale także wzbudzać w ludziach potrzebę refleksji o naszym życiu i odpowiedzialności dziś, o znaczeniu pokoju i demokracji w naszej wspólnej Europie i świecie – powiedział.

Zdaniem Marii Ossolińskiej, kierującej Dyplomacją Pamięci, Auschwitz powinno pełnić w dzisiejszym świecie rolę wielkiego ostrzeżenia: – To ostrzeżenie przed antysemityzmem, rasizmem, ksenofobią, każdą formą dehumanizacji i zorganizowanej nienawiści. Uniwersalny wymiar historii człowieka w Auschwitz-Birkenau wykracza poza granice autentycznej przestrzeni poobozowej.

– Dlatego tematyka ta musi być obecna w edukacji i debacie publicznej na całym świecie – dla pamięci, ale też dla kształtowania postaw odpowiedzialności i zaangażowania w naprawianie świata. W tym pomagać nam będą honorowi ambasadorowie i konsulowie – dodała.