MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Piotr M.A. Cywiński członkiem moskiewskiego Stowarzyszenia Memoriał

25-09-2015

We wrześniu 2015 r. zarząd Stowarzyszenia Memoriał w Moskwie zdecydował o przyjęciu do grona członków tej organizacji dr. Piotra M.A. Cywińskiego, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 

Szef Memoriału Arsenij Rogiński na posiedzeniu Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
Szef Memoriału...
Były obóz dla więźniów politycznych Perm-36
Były obóz dla...

– Odbieram tę decyzję jako bardzo ważny krok w kierunku coraz bardziej wspólnego myślenia i działania na rzecz pamięci o tak licznych, niewinnych ofiarach wielkich totalitaryzmów XX w., a także na rzecz spraw nierozerwalnie złączonych z przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich – powiedział dyrektor Piotr Cywiński.

– Od lat wzmacniamy wymianę doświadczeń z różnymi ludźmi Memoriału, których postawy i poświęcenie osobiste bardzo cenię i podziwiam – dodał.

Dyrektor Cywiński wielokrotnie był uczestnikiem, wraz z aktywistami Memoriału, w wielu wydarzeniach poświęconych pamięci byłych więźniów sowieckich łagrów, m.in. na terenie zamkniętego niedawno Muzeum Represji Politycznych w obszarze byłego obozu dla więźniów politycznych Perm-36 u podnóża Uralu. Od 2012 r. szef Memoriału Arsenij Rogiński jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

„Memoriał” to niezależna pozarządowa rosyjska organizacja zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy o ofiarach represji komunistycznych oraz ochroną praw człowieka w Rosji i krajach byłego ZSRR. Oficjalnie działa od 1989 r. Wśród jego założycieli byli m.in. Andriej Sacharow i Siergiej Kowalow.

Na przełomie 2014 i 2015 r. wydawało się, że istnienie Memoriału jego zagrożone. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło wniosek do Sądu Najwyższego o likwidację Stowarzyszenia, ponieważ nie spełniało niektórych nowych wymogów prawa rosyjskiego. Po dokonanych zmianach w statucie sąd oddalił wniosek o rozwiązanie Memoriału.

Istotną częścią działalności Memoriału są studia nad polskimi ofiarami represji, w tym zbrodni katyńskiej. W tym celu w 2005 r. powstała Komisja Polska Stowarzyszenia, której koordynatorem jest Aleksander Gurjanow. Memoriał od 1992 r. ściśle współpracuje z Ośrodkiem KARTA tworząc Indeks Represjonowanych, który jest całościową imienną dokumentacją losów obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939–56. Zweryfikowane dane publikowane są w postaci tomów obejmujących ofiary różnych kategorii represji.

Za walkę o ujawnienie prawdy o Katyniu Stowarzyszenie w grudniu 2012 r. zostało uhonorowane przez ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego nagrodą Pro Dignitate Humana (Na rzecz godności ludzkiej).

18 września tego roku w siedzibie Memoriału w Moskwie zaprezentowano nowo wydany tom Zabici w Katyniu. Znalazły się w nim informacje o każdym z 4415 obywateli Polski rozstrzelanych przez NKWD wiosną 1940 r. w Lesie Katyńskim. Stowarzyszenie ogłosiło, że planuje również wydanie podobnych ksiąg pamięci polskich jeńców wojennych rozstrzelanych w innych miejscach zbrodni NKWD.