Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Dr Piotr M. A. Cywiński przewodniczącym rady Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow

PS
26-10-2021
W Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie rady Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow. Przewodniczącym rady został wybrany jednomyślnie dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.
 
 
Posiedzenie rady...
Posiedzenie rady...
Posiedzenie rady...
 
14 członków rady powołał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Na pierwszym posiedzeniu członkowie rady wybrali także przedstawiciela społeczności lokalnej, który dołączył do składu rady.

– Historia Płaszowa jest wyjątkowo związana z Auschwitz. Jest to pierwsza kadencja Rady tej nowej instytucji, muzeum jest praktycznie in status nascendi, więc czeka nas ogromne, ale i fascynujące zadanie tworzenia instytucji poświęconej historii KL Płaszow – mówił po posiedzeniu dr Piotr M. A. Cywiński.
 
Skład rady Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow:
 
1) Jacek Bednarz – Radny Miasta Krakowa;
2) dr Piotr M. A. Cywiński – Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau;
3) dr Edyta Gawron – Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Żydów;
4) Lili Haber – Przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu;
5) Tadeusz Jakubowicz – Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie;
6) dr hab. Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa;
7) dr hab. Filip Musiał – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;
8) Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski;
9) Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
10) Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego;
11) dr Mateusz Szpytma – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;
12) Szymon Toboła – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze;
13) Marian Turski – Ocalały z łódzkiego getta oraz KL Auschwitz, historyk i dziennikarz;
14) dr Anna Ziółkowska – Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie;
15) Paweł Kubisztal – przedstawiciel społeczności lokalnej.
 
Niemiecki nazistowski obóz Plaszow został utworzony przez Niemców w październiku 1942 roku na terenie krakowskich dzielnic Podgórze i Wola Duchacka. Plaszow powstał jako obóz pracy (Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau – ZAL Plaszow) i był przeznaczony dla Żydów ze zlikwidowanego w marcu 1943 roku krakowskiego getta. W latach 1943–1944 osadzono w nim także Żydów ocalałych z likwidowanych przez Niemców gett w Bochni, Tarnowie, Wieliczce, Rzeszowie, Przemyślu oraz z obozu pracy w Szebniach.
 
W styczniu 1944 r. ZAL został przekształcony w obóz koncentracyjny (Konzentrationslager Plaszow bei Krakau – KL Plaszow). W 1944 r. KL Plaszow był także obozem przejściowym dla Żydów z Węgier, kierowanych do KL Auschwitz. 
 
Likwidacja KL Plaszow trwała od sierpnia 1944 roku, gdy Niemcy rozpoczęli wywożenie więźniów i infrastruktury obozowej (części baraków, wyposażenie warsztatów itp.). 14 stycznia 1945 roku ostatnia grupa około 600 więźniów KL Plaszow wyruszyła pieszo w kierunku KL Auschwitz.  
 
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) w Krakowie rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jako jednostka w organizacji jest zarządzane przez Muzeum Krakowa. 
 
Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow. Zadaniem nowej jednostki jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i jego ofiarach. Pod opieką instytucji znajdzie się teren poobozowy wpisany do rejestru zabytków oraz historyczny budynek – Szary Dom. W ciągu najbliższych pięciu lat zostanie przeprowadzona inwestycja, w wyniku której Muzeum KL Plaszow uzyska niezbędne zaplecze do prowadzenia działalności statutowej.