MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

ps
03-07-2017

Nowe wielkie inwestycje w Miejscu Pamięci związane z obsługą odwiedzających oraz edukacją, prace konserwatorskie na terenie byłego obozu, wydarzenia związane z 70. rocznicą utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale także sytuacja w Miejscach Pamięci w Płaszowie, Sobiborze i Treblince, to niektóre z tematów 32. posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, które odbyło się w Oświęcimiu 2 i 3 lipca pod przewodnictwem prof. Barbary Engelking. W posiedzeniu wziął udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

 

32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
32. posiedzenie...
32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
32. posiedzenie...
32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
32. posiedzenie...
32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
32. posiedzenie...
32. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
32. posiedzenie...
Wystawa "Twarzą w Twarz. Sztuka w KL Auschwitz"
Wystawa "Twarzą w...
Na terenie byłego niemieckiego obozu KL Plaszow
Na terenie byłego...

Podczas posiedzenia dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński podsumował najważniejsze działania w Miejscu Pamięci Auschwitz, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady.

Mówił on m.in. o apelu Muzeum o przekazywanie prywatnych dokumentów i pamiątek związanych z członkami załogi niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, który został wystosowany na początku roku przede wszystkim do społeczności w Niemczech i w Austrii. – W wyniku tego rozgłosu udało się pozyskać w Austrii niebywałą kolekcję prawie 2 tysięcy dokumentów, które przez dziesięciolecia zbierał ocalały z Holokaustu Władysław Rath, i którą do Miejsca Pamięci przekazała jego rodzina – mówił dr Piotr M. A. Cywiński. Mówił on także o upublicznieniu w Internecie listy esesmanów z załogi obozu Auschwitz – przy tym projekcie Muzeum współpracowało z Instytutem Pamięci Narodowej.

Wśród tematów poruszonych w sprawozdaniu były również m.in. konserwacja baraków murowanych oraz wzmacnianie ścian ruin rozbieralni komory gazowej i krematorium III na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau oraz zbliżający się do końca projekt nowych magazynów na poobozowe tekstylia, które są finansowane ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau; prezentacja wystawy oryginalnych obiektów należących do ofiar w Auschwitz zaprezentowanej w siedzibie UNESCO w Paryżu oraz wystawy Forbidden Art w Akademii Wojskowej USA w West Point, nowe publikacje wydawnictwa Miejsca Pamięci.

Piotr Cywiński wspominał także o rekordowej frekwencji w Miejscu Pamięci, która w 2016 r. wyniosła 2 miliony 53 tysięcy osób, i która od początku XXI w. stale wzrasta. Podkreślił on, jak duże znaczenie dla pracy Muzeum przy tak ogromnej liczbie odwiedzających, miało wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji Kart Wstępu, i jakie znaczenie mieć będzie nowe Centrum Obsługi Odwiedzających oraz siedziba Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Mówił on również o obecności Miejsca Pamięci w Internecie: stronie internetowej www.auschwitz.org, która odnotowuje miliony wejść, wirtualnym zwiedzaniu, z którego w 2016 r. skorzystało ponad 160 tysięcy osób, lekcjach internetowych, które dzięki otwartej formie dostępne są dla każdego i dzięki czemu liczba osób wykorzystujących tę formę edukacji sięga dziesiątek tysięcy, a także aktywności Muzeum w portalach społecznościowych.

Dyrektor zaznaczył również rozpoczęcie dialogu ekspertów na temat perspektywy funkcjonowania miejsc pamięci położonych na terenach byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady w kontekście faktu, iż jedynym byłym obozem wpisanym na Listę jest były „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau”. Efektem spotkania, które odbyło się w Berlinie, jest memorandum uznające szczególną rolę Muzeum Auschwitz-Birkenau, jako reprezentatywnego miejsca upamiętnienia dla podobnych poobozowych miejsc pamięci, ale także stawiające pewne istotne wyzwania przed innymi miejscami o podobnym charakterze.

Podczas posiedzenia MRO minister Jarosław Sellin przedstawił raport dotyczący sytuacji miejsc pamięci w Płaszowie, Sobiborze oraz w Treblince.

Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Plaszow realizowane jest nowe zabezpieczenie i upamiętnienie. Jest już przygotowany wstępny scenariusz wystawy stałej. Dzięki specjalistycznym badaniom terenu udało się odnaleźć relikty architektoniczne, w tym drogi wykonane z potłuczonych macew, a także wiele przedmiotów. Przygotowywane jest nowe oznaczenie otwartego terenu poobozowego.
Trwają także ustalenia dotyczące statusu Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego ośrodka zagłady w Treblince, które ma stać się muzeum współorganizowanym przez MKiDN oraz samorząd Województwa Mazowieckiego.   

Minister Sellin podsumował też czerwcowe 10. posiedzenie Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Członkami Komitetu są przedstawiciele Holandii, Izraela, Słowacji i Polski. W czerwcu zabezpieczona zostanie polana z grobami masowymi, a do końca bieżącego roku zakończony zostanie pierwszy etap budowy muzeum.

Jarosław Sellin mówił również o odbytych i planowanych w tym roku wydarzeniach obchodów 75. rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów Polskich dokonanej przez niemiecką III Rzeszę.

Jednym z punktów obrad MRO była także informacja dotycząca idei nowego muzeum poświęconego mieszkańcom okolic Oświęcimia pomagającym w czasie wojny więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz pod roboczą nazwą „Muzeum niosących pomoc”, które ma powstać w znajdującym się w pobliżu Muzeum Auschwitz budynku tzw. Lagerrhausu.

W posiedzeniu wzięła także udział Hannah Lessing reprezentująca Narodowy Fundusz Republiki Austriackiej na rzecz ofiar Narodowego Socjalizmu, który przygotowuje projekt nowej austriackiej wystawy narodowej w Miejscu Pamięci Auschwitz. Członkowie MRO kontynuowali dyskusję na temat niektórych elementów scenografii planowanej ekspozycji. Wśród tematów poruszonych na MRO była sytuacja na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen.

Członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej zwiedzili również wystawę plenerową związaną z 70-leciem utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wystawę “Twarzą w Twarz. Sztuka w KL Auschwitz” w Muzeum Narodowym w Krakowie, a także odwiedzili tereny byłego obozu KL Plaszow. 

W czasie obrad Międzynarodowej Oświęcimskiej dyrektor Muzeum wręczył nagrody „Gdyby zabrakło dziesięciu…”przyznawane wolontariuszom oraz przedstawicielom instytucji wspierającym wolontariat w Miejscu Pamięci Auschwitz w dniu rocznicy utworzenia Muzeum Auschwitz. W tym roku nagrody otrzymali: Stephan Bauer, Mata Chrapczyńska, Agnieszka Gregorczyk, Kamila Małysiak, Michał Markowicz, Axel Passeier, Małgorzata Passeier, Maria Poplaša, Sara Ranogajec oraz Magdalena Włodyka.

W 2016 r. w codziennej pracy Muzeum wspomagało ponad 300 wolontariuszy i stażystów z całego świata oraz około 200 harcerzy ZHR, którzy wspomagali pracowników Muzeum podczas Światowych Dni Młodzieży.