MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Studia podyplomowe „Totalitaryzm — Nazizm — Holokaust”

Rampa i „Brama Śmierci”. Zdjęcie: Paweł Sawicki
Rampa i „Brama...

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, organizuje studia podyplomowe. Ich celem jest pogłębienie wiedzy na temat totalitaryzmów XX wieku, nazizmu i Holokaustu, doskonalenie zawodowe nauczycieli, przygotowanie słuchaczy do prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także kształtowanie umiejętności przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów wśród młodzieży wychowywanej do życia w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym. 

Studia podyplomowe przeznaczone dla nauczycieli humanistów obejmują 350 godzin wykładów i zajęć seminaryjnych rozłożonych na trzy semestry.

Słuchacze pisząc pracę dyplomową, uzyskują świadectwo ukończenia studiów. Do ich dyspozycji są biblioteka, czytelnia i sale seminaryjne. Warunkiem ukończenia studiów — oprócz regularnego uczestnictwa w zajęciach — jest napisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu studiów.

Ukończenie studiów z wynikiem pozytywnym jest jednym z warunków branych pod uwagę przy kwalifikowaniu uczestników seminarium wyjazdowego w Izraelu „Judaizm — Dzieje i kultura Żydów polskich — Holokaust”, które organizowane jest przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Absolwenci studiów mają również pierwszeństwo uczestnictwa w seminariach organizowanych przez MCEAH we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się badaniem i upamiętnianiem holokaustu jak: Miejsce Pamięci Terezin w Czechach i Dom Konferencji – Miejsce Pamięci i Edukacji w Wannsee w Niemczech.

Tematyka: historia II wojny światowej, historia Holokaustu; systemy totalitarne i nazizm - przyczyny powstania; życie i kultura przedwojennych Żydów, historia i kultura ludności romskiej; Holokaust, II wojny światowej  i łagry sowieckie w literaturze i sztuce, w tym w sztuce filmowej. Przykładowe zagadnienia: ruch nazistowski i rządy nazistowskie w Niemczech i okupowanej Polsce, nazistowskie obozy koncentracyjne ze szczególnym uwzględnieniem KL Auschwitz, dzieje i kultura narodu żydowskiego do roku 1939, prześladowania i eksterminacja narodu żydowskiego pod rządami nazistów, wojenne losy Romów, Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym, Holokaust i obozy koncentracyjne w literaturze i sztuce, Holokaust i obozy koncentracyjne w filmie fabularnym i dokumentalnym, powojenne losy narodu żydowskiego. Powstanie państwa Izrael, jego problemy wewnętrzne i miejsce w polityce międzynarodowej.

Wykładowcy: naukowcy i dydaktycy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, historycy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wykładowcy czołowych polskich uniwersytetów, historycy, literaturoznawcy i socjolodzy, byli więźniowie, przedstawiciele świata polityki i kultury.

Organizatorzy: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Czas trwania: trzy semestry (350 godzin dydaktycznych)
Cykliczność: co trzy semestry
Forma: wykłady, prelekcje, warsztaty, zwiedzanie, podróż studyjna
Warunki zaliczenia: praca dyplomowa
Forma zaświadczenia: świadectwo ukończenia studiów

Gdzie: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sesje wyjazdowe w miejscach pamięci w Polsce.

Kontakt:  
 , Piotr Trojański
(+48) 33 844 8128