AUSCHWITZ-BIRKENAU

Sesje tematyczne

Jednodniowe sesje edukacyjne organizowane przez MCEAH poświęcone są wybranym zagadnieniom z historii Auschwitz i Holokaustu. Skierowane są do młodzieży, nauczycieli, absolwentów różnych form kształcenia prowadzonych przez MCEAH oraz wszystkich  osób zainteresowanych tematyką.  Podczas sesji swoimi wspomnieniami dzielą się byli więźniowie KL Auschwitz, a wykłady prowadzą eksperci danej tematyki.

75. rocznica deportacji jeńców radzieckich do Auschwitz – sesja edukacyjna

W październiku 1941 r. w wydzielonej części niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz I, władze SS osadziły około 10 tysięcy sowieckich jeńców wojennych. Głównym ich zadaniem była budowa nowego obozu na polach wysiedlonej wsi Brzezinka (Birkenau). Z okazji 75. rocznicy tego wydarzenia Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza na sesję edukacyjną poświęconą losom jeńców radzieckich w Auschwitz.

[-POLE_SLIDER-]

Do udziału zapraszamy nauczycieli, studentów, przewodników, uczestników seminariów prowadzonych przez MCEAH oraz wszystkie zainteresowane osoby. Sesja będzie odbywała się na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau i obejmie cztery godziny dydaktyczne. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali wykładowej prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną do dnia 10 października 2016 r. Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne.

Koordynacja:
Anna Stańczyk
e-mail: anna.stanczyk@auschwitz.org
tel.: 33 844 80 64 / fax: 33 844 80 63

Program sesji:

9.00–10.00
Losy jeńców radzieckich w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej – Wiktor Skriabin, Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie

10.00–10.30 – przerwa

10.30–10.50
Panel dyskusyjny:
Los jeńców radzieckich w Lamsdorf – dr Renata Kobylarz-Buła, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

10.50–11.10
Los jeńców radzieckich na Majdanku – Beata Siwek-Ciupak, Państwowe Muzeum na Majdanku

11.10–11.30
Los jeńców radzieckich w Sobiborze – dr Krzysztof Skwirowski, Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze

11.30–11.50
Los jeńców radzieckich w KL Auschwitz – dr Jacek Lachendro, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

11.50–12.30
Dyskusja i podsumowanie

12.30–14.00 – przerwa

14.30
Ceremonia przy masowych grobach jeńców radzieckich

Organizatorzy:
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz -Birkenau
Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 w Moskwie
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Partnerzy:
Państwowe Muzeum na Majdanku
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Według szacunkowych danych Niemcy skierowali w sumie do Auschwitz około 15 tysięcy jeńców sowieckich. Około trzech tysięcy z nich zostało zgładzonych zaraz po przywiezieniu, w obozie zarejestrowano około 12 tysięcy, z których zginęło co najmniej kolejnych 11 tysięcy.

Bogdan Gliński, były więzień tak wspomina początki deportacji jeńców radzieckich do Auschwitz: „[…] kilka tygodni po rozpoczęciu się wojny niemiecko-rosyjskiej nadszedł do Oświęcimia pierwszy większy transport jeńców rosyjskich w grupie kilkuset ludzi. Jeńcy ci przebywali na bloku 11 i codziennie wychodzili do pracy, polegającej na wydobywaniu piasku w wielkim dole (Kiesgrube [żwirowisko]), znajdującym się za kuchnią obozową za drutami. W ciągu kilku dni […] całą tę grupę wymordowano w najokrutniejszy i najhaniebniejszy sposób.”

Źródło: Archiwum PMA-B, Zespół Proces Załogi, t. 54b, k. 241.