MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wizyta Heinricha Himmlera

 


Pierwszy generalny plan rozbudowy Auschwitz z czerwca 1941 roku. Osiedle dla SS zostało zlokalizowane w miejscu kolidującym z planami architekta miejskiego Stosberga, który zamierzał wybudować w tym rejonie  południową część osiedla dla pracowników Deutsche Bahn. 

Legenda:
1. budynki dla więźniów, 2. plac apelowy, 3. brama, 4. budynek przyjęć więźniów, 5. kuchnia, 6. magazyny na rzeczy odebrane więźniom, 7. szpital obozowy, 8. areszt, 9. krematorium, 10. biura komendantury, 11. osiedle dla SS, 12. teren koszar SS, 13. teren wodociągów


Drugi plan rozbudowy obozu Auschwitz z lutego 1942 roku, będący dokładniejszym od poprzedniego opracowaniem i rozwinięciem koncepcji obozu. Nowym obiektem jest między innymi duży budynek krematorium, usytuowany obok działającego już wcześniej.

Legenda:
1. plac apelowy dla 30.000 więźniów, 2. wejście do obozu, 3. budynek przyjęć więźniów, 4. bloki dla więźniów, 5. stare krematorium, 6. nowe krematorium, 7. magazyny na rzeczy więźniów, 8. kuchnia dla więźniów, 9. szpital dla więźniów 10. komendantura, 11. kwatery do dyspozycji komendanta, kwatery dla kierownictwa obozu, 12. budynki gospodarcze, 13. garaże, 14. obszar koszar SS, 15. mieszkanie komendanta, 16. DAW (Niemieckie Zakłady Wyposażenia), 17. warsztaty, 18. bocznica kolejowa


 
Generalny plan rozbudowy KL Auschwitz wykonany latem 1942 roku. Dzielnica mieszkaniowa dla SS w dalszym ciągu ulokowana jest w miejscu, w którym kolidowała z planami architekta miejskiego Stosberga. Spór o ten teren trwał prawie rok, przesuwano granicę pomiędzy miastem i obozem, ostatecznie osiedle dla SS zostało zlokalizowane w innym miejscu.
 
Legenda: 
I Obóz koncentracyjny. II Koszary SS. III Osiedle SS: 1. parking, 2. stadion, 3. trybuny, 4. trybuny dla imprez organizowanych na wodzie, 5. boisko do tenisa, 6. boisko do rozgrywania turniejów, 7. dom gościnny (zajazd, hotel), 8. budynek administracji, 9. hala ludowa, 10. przedszkole, 11. szkoła.