MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Teren obozu

Zaplanowano dwa kompleksy budynków mieszkalnych dla więźniów: 33 na terenie obozu macierzystego (I) i 45 w dobudowanej części (II). Pomiędzy nimi plac apelowy, który miał pomieścić 30 000 więźniów. Plac apelowy zamykał od zachodu budynek wejściowy do obozu, od wschodu budynek kuchni. W budynku wejściowym poza wartownią, pomieszczeniem dla garnizonowego pododdziału alarmowego oraz pomieszczeniem dla blockführerów miały znajdować się biura ewidencji obozowej i zatrudnienia więźniów. W przedłużeniu, na północ od nowego kompleksu budynków dla więźniów przewidziany był areszt komendantury oraz szpital więźniarski.


 
Budynek wejściowy do obozu

Budynek wejściowy do obozu.
Widok od strony ulicy i widok od strony placu apelowego.