MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Planowanie przestrzeni

Plan gospodarczy do planu zabudowy miasta Oświęcimia z 1942 roku określający wielkość powierzchni i liczbę mieszkańców dla poszczególnych dzielnic.


Plan komunikacyjny, szkice strukturalne do planu zabudowy miasta Oświęcimia, 1942 rok.
Na planie zaznaczono także obszar obozu.


Plan zabudowy miasta, z zaznaczeniem granic proponowanych przez rząd, autorów projektu
oraz przez SS, a także granic po negocjacjach z września 1942 roku.


 Plan rozmieszczenia sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Oświęcimia. 1944 rok.