MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

CZĘŚĆ II

W marcu 1941 roku architekt Hans Stosberg przedłożył wstępny projekt zagospodarowania przestrzennego miasta, według którego w starej części Oświęcimia zamieszkać miało 9000 osób a w zaproponowanych do wybudowania dwóch nowych dzielnicach: Auschwitz Wschód – 16500 osób i Auschwitz Zachód – 10000 osób. Ponadto na terenie wsi Stare Stawy i Zaborze w przyszłości miały powstać dwa podmiejskie osiedla dla 11 500 osób.

Kierownictwo IG Farben podkreślało, że ich zamiarem jest nie tylko wzniesienie nowej fabryki lecz także przekształcenie miasta w taki sposób, aby w przyszłości pod każdym względem przypominało podobne obszary przemysłowe w zachodnich lub środkowych Niemczech. Stosberg modyfikował wielokrotnie pierwotny projekt, głównie ze względu na IG Farben.

Ostateczną jego wersję przedstawił w marcu 1943 roku, powiększając planowaną liczbę mieszkańców miasta do 40000. Dla dalszej rozbudowy zaproponowano wzniesienie w pobliżu Oświęcimia dwóch osiedli zewnętrznych oraz osiedli satelitarnych, co łącznie z osiedlem dla esesmanów i ich rodzin dawało liczbę prawie 100000 osób.

Z projektów Stosberga zrealizowano tylko kilka ulic oraz wybudowano część bloków osiedla zakładowego IG Farben.


Plan miasta z wykreślonym czerwoną linią nowym odcinkiem drogi w centrum Oświęcimia.
Jedna z pierwszych decyzji dotyczących zmian w mieście.


Generalny plan przebudowy miasta Oświęcimia z 1941 roku, na którym zostały zaznaczone także granice obozu.