Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Księgarnia online

Zeszyty Oświęcimskie nr 22
Cena: PLN
Język
Polski
Deutsch
Do koszyka

Opis produktu

W Zeszycie zamieszczono opracowanie Piotra Setkiewicza dotyczące mniej znanej i budzącej kontrowersje w literaturze przedmiotu problematyki dziejów fabryki IG Farbenindustrie w Monowicach. Analizie poddano tu genezę lokalizacji, warunków życia i pracy więźniów obozów koncentracyjnych, robotników cywilnych i przymusowych oraz brytyjskich i włoskich jeńców wojennych.

Artykuł Ireny Strzeleckiej dotyczy obozu męskiego istniejącego od lipca 1943 do stycznia 1945 r. na odcinku Blld KL Auschwitz II-Birkenau. Przedstawione zostało usytuowanie i zabudowa obozu, zarządzająca obozem załoga SS oraz życie społeczności więźniarskiej. Artykuł uzupełniony został kalendarzem wydarzeń, wykazem komand i więźniów obozu Blld, pełniących funkcje w nadzorze pracy, wykazem więźniów funkcyjnych w blokach mieszkalnych obozu Blld oraz fragmentami relacji byłych więźniów. 

Przedmiotem dociekań Ludmiły Nesladkovej są dzieje gminy żydowskiej w Morawskiej Ostrawie od jej powstania w 1875 r., aż do likwidacji po zajęciu Czechosłowacji przez Niemcy hitlerowskie. 

Próbę wyjaśnienia losów około dwóch tysięcy dzieci żydowskich, wywiezionych przez hitlerowców z białostockiego getta, podjął w krótkim szkicu Tobiasz Cytron. Autor na polecenie Judenratu przygotował schronienie dzieciom, które miały zostać wywiezione do Palestyny i wymienione za niemieckich jeńców wojennych. 

Marian Grzegorz Gerlich - poprzez analizę anonimowych przekazów ustnych zwanych opowieściami wspomnieniowymi - odtworzył obraz Oświęcimia, zakorzeniony w tradycji górnośląskich środowisk plebejsko-miejskich. 

W dziale recenzje: 
•Piotr Setkiewicz: Deborah Dwork, Robert Jan van Pelt, "Auschwitz, 1270 to the present”, 
•Ryszard Kaczmarek: Gabriele Czarnowski, "Das kontrolierte Paar. Ehe- und Sexualpolitik im Nationalsozialismus”. 


 

Cechy produktu

Okładka:
miękka
Rok wydania:
1998
Liczba stron:
429
Tytuł wydania polskiego:
Zeszyty Oświęcimskie 22
Tytuł wydania niemieckiego:
Hefte von Auschwitz 22
Wymiary:
14,5 x 20,5 cm
Kod:
ISSN: 0474-8581
Producent:
Wydawnictwo PMA-B
Masa:
0.5900 kg
powrót