MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Anna Skrzypińska, zastępca dyrektora

Prawnik. Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau od 2007 r. Odpowiedzialna za zarządzanie, kwestie administracyjne i gospodarcze.

Pracowała w kancelarii prawnej, następnie jako komisarz skarbowy w U.S. w Tychach, gdzie piastowała m.in. funkcję osoby kontaktowej ds. transakcji z Unią Europejską. Tamże, w 2005 roku, po zdaniu egzaminu została mianowana urzędnikiem służby cywilnej. W Muzeum zajmowała się pracami nad zmianami strukturalnymi, reorganizacją, zmianą statutu i regulaminu. Następnie zorganizowała nową sekcję prawno-kancelaryjną i — w jej ramach — nowy obieg decyzji, m.in. o zamówieniach publicznych.