MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXVII: 1 października 2014 r.

01-10-2014
27. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej odbyło się w dniu 1 października 2014 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Członkowie MRO wysłuchali dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który zreferował: działalność Muzeum oraz Fundacji Auschwitz-Birkenau w miesiącach minionych od poprzedniego posiedzenia MRO; stan prac nad nową wystawą główną; przygotowania do 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Dr Piotr M.A. Cywiński przedstawił także propozycję umieszczenia na pomniku w Birkenau tablicy w języku luksemburskim.

Posiedzenie XXVI: 10-11 czerwca 2014 r.

11-06-2014
26. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej odbyło się w dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. w Oświęcimiu, pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z miesięcy minionych od poprzednich obrad. Dr Piotr M.A. Cywiński wskazał m.in. na niepokojącą tendencję spadkową, jeżeli o chodzi o przyjazdy grup szkolnych z Polski, notowaną również w innych Miejscach Pamięci na terenach dawnych obozów koncentracyjnych i zagłady.

Posiedzenie XXV: 2 października 2013

04-10-2013
Problemy z siedzibą Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz były głównym tematem obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. XXV posiedzeniu, które odbyło się w Warszawie 2 października, przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Obecna była na nim także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Posiedzenie XXIV: 17-18 czerwca 2013 r.

17-06-2013
Tradycyjnie posiedzenie Rady rozpoczęło się od sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra Cywińskiego. Dyrektor Cywiński zreferował m.in. kwestie związane z wciąż rosnącą frekwencją (mimo wyraźnego spadku liczby grup szkolnych z Polski), prace i plany konserwatorskie, zagadnienia budżetowe, priorytety edukacyjne i wydawnicze. Duża część jego wystąpienia poświęcona była wielkim i koniecznym projektom: globalnemu planowi konserwatorskiemu finansowanemu głównie ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau, adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz budowie nowego centrum recepcyjnego od strony dawnej bazy PKS.

Posiedzenie XXIII: 10 września 2012 r.

10-09-2012
Pierwsze posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego w kadencji 2012-2018 odbyło się 10 września 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nominacje członkom Rady wręczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że nic nie zwolni władz w Polsce ze szczególnej determinacji, aby pamięć o Auschwitz-Birkenau pozostałe zawsze i wszędzie słyszalnym ostrzeżeniem. Wyraził wdzięczność członkom MRO za poświęcony czas i za nadzwyczajną, rzadką w dzisiejszych czasach roztropną życzliwość, która pozwala im na bezinteresowne i skuteczne działanie. Szczególnie serdecznie premier Tusk dziękował Władysławowi Bartoszewskiemu, który był m.in. inicjatorem powstania Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wszystkim życzył odwagi, determinacji i przyjaciół w ich pracy – przyjaciół, których na pewno w Polsce nie zabraknie.

Posiedzenie XXII: 18 stycznia 2012 r.

18-01-2012
18 stycznia 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się ostatnie posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w kadencji 2006-2012. Na początku obrad zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego Noaha Fluga, byłego więźnia oraz długoletniego członka Rady. Następnie głos zabrał premier Donald Tusk. Podziękował członkom MRO za sześć lat ich pracy, która – jak podkreślił – przyniosła znakomite efekty. Zaznaczył też, że z kwoty 120 mln euro, które gromadzimy na Fundację Auschwitz-Birkenau, udało się uzyskać deklaracje już na blisko 100 mln. Jednocześnie szef rządu zapowiedział wkład Polski w wysokości 10 mln euro. Dodał, że najwyższe wyrazy uznania i wdzięczności dla członków Rady składa zawsze, gdy tylko nadarza się ku temu okazja, na ręce Władysława Bartoszewskiego, którego obecność i energia jest w tym gremium kluczowa. W osobie swego przewodniczącego członkowie MRO mają gwarancję, że rząd RP zawsze będzie oddany sprawom oświęcimskim. Prezes Rady Ministrów.
1  2  3  4  5