MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-B

Projekt ten zakładał konserwację pięciu drewnianych baraków byłego Auschwitz II Birkenau. Dwa spośród nich to baraki szpitalne, kolejne dwa pełniły funkcje baraków sypialnych odcinka kwarantanny, a ostatni to barak sanitarny, w którym mieściły się latryny i umywalnie. W ramach projektu, przeprowadzana jest kompleksowa konserwacja drewnianej konstrukcji baraków, a także ich wyposażenia.

Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 5.278.514,39 zł, a wartość dofinansowania wyniosła 5.151.034,15 zł.


www.pois.gov.pl

Pliki do pobrania

zachowac_autentyzm_-_konserwacja_pieciu_drewnianych_barakow_dawnego_kl_auschwitz_ii-birkenau.pdf
zachowac_autentyzm_-_konserwacja_pieciu_drewnianych_barakow_dawnego_kl_auschwitz_ii-birkenau.pdf
Zachować autentyzm - Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II-Birkenau