MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Blok A-3

Blok o numerze inwentaryzacyjnym A-3 jest to piętrowy, murowany budynek wybudowany w latach 1916-1918. Do roku 1940 jego funkcje były analogiczne do bloku A2, początkowo przebywali w nim emigranci z zachodniej Galicji, następnie, w 1920 roku, przymusowi przesiedleńcy z Zaolzia, a do 1939 r. mieściły się tu koszary Wojska Polskiego. Po rozpoczęciu II wojny światowej Niemcy zajęli bloki i od kwietnia 1940 roku zaczęli prace przygotowawcze mające na celu utworzenie w tym miejscu obozu koncentracyjnego. W trakcie użytkowania budynek był przebudowywany, w 1941 przeprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną, a następnie zainstalowano urządzenia sanitarne.

Blok mieści się w południowo-wschodniej części byłego KL Auschwitz I Jest to obiekt ceglany, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z poddaszem, zbudowany na planie podłużnym i nakryty dwuspadowym dachem z ryzalitem pięciospadowym pokrytym ceramiczną dachówką. Wnętrza obu pięter podzielone są w podobny sposób: wzdłuż osi podłużnej bloku biegnie korytarz zapewniający komunikację pomiędzy pozostałymi pomieszczeniami, klatką schodową i wyjściem.

Stan zachowania bloku wymaga natychmiastowych działań konserwatorsko –budowlanych. Obiekt, ze względu na różnorodność materiałów i elementów wyposażenia wymaga działania bardzo kompleksowego w celu zabezpieczenia całej zabytkowej substancji i spowolnienia naturalnych procesów starzenia na skutek działania czynników zewnętrznych.

III kwartał 2010

IV kwartał 2010

I kwartał 2011

II kwartał 2011

III kwartał 2011

IV kwartał 2011

I kwartał 2012

II kwartał 2012

III kwartał 2012

IV kwartał 2012

I kwartał 2013

II kwartał 2013

III kwartał 2013