AUSCHWITZ-BIRKENAU

Jak szukać

Poszczególnych osób można wyszukiwać poprzez wprowadzenie danych do okienka wyszukania. Wpisywać można jednocześnie imię i nazwisko.

Uwaga na pisownię!

Wiele wpisów odzwiercieda oryginalną pisownię z dokumentu, dlatego dokonując kwerendy należy używać również niemieckich form nazw miejscowych oraz imion (np. „Kraków” lub „Krakau”, „Łódź”, „Lodz” lub „Litzmannstadt”, „Stanisław” lub „Stanislaus”, „Jan” lub „Johann”, itp.).

Biuro ds Byłych Więźniów

Więcej inforamcji można uzuskać zwracając się do Biura ds Byłych Więźniów.