MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

XXVII posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

ps
07-10-2014

Temat zbliżającej się 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, a także kwestia finansowania stworzenia siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Nowej Wystawy Głównej w Miejscu Pamięci, zdominowały obrady Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. XXVII posiedzeniu Rady, które 1 października odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski.

Choć Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska nie mogła wziąć udziału w posiedzeniu osobiście ze względu na posiedzenie Sejmu związane z exposé nowego rządu, to przesłała do członków MRO specjalny list, w którym zaproponowała rozwiązania konkretnych problemów związanych z przyszłością edukacji o Auschwitz i o Holokauście, m.in. kwestii adaptacji tzw. Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz utworzenia w Miejscu Pamięci Nowej Wystawy Głównej.

— Chciałbym wyrazić najwyższe uznanie i najserdeczniejsze podziękowania dla Pani Minister Małgorzaty Omilanowskiej. Kwestie finansowania adaptacji Starego Teatru na siedzibę MCEAH oraz prac nad Nową Wystawą Główną były od lat priorytetami dla Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej — mówił Marek Zając, sekretarz MRO. — Deklaracje złożone w liście przez Panią Minister w liście dają nie tylko nadzieję ale też gwarancje, że wreszcie ruszymy z miejsca — podkreślił Marek Zając.

— Żyjemy w dobie, w której mnożą się opinie negacjonistyczne i skandaliczne przeinaczenia historii obozu — powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński. — Tymczasem edukacja jawi się jako jedyna droga do tego, by straszna prawda o tym największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady była podstawą głębszej zmiany świadomości zwłaszcza u przyszłych pokoleń — podkreślił Cywiński.

Podczas posiedzenia dyrektor Muzeum podsumował działania w Miejscu Pamięci Auschwitz w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Przede wszystkim skupiały się one na przygotowaniach do 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Rada zapoznała się ze stanem przygotowań do ostatniej okrągłej rocznicy, która będzie obchodzona jeszcze w obecności licznej grupy ocalałych. 

„Niedługo jednak to już nie świadkowie tamtych lat, ale my — powojenne pokolenia — będziemy nieśli dalej tę potworną naukę i wynikające z niej przytłaczające wnioski” — podkreślił Piotr Cywiński w rozmowie opublikowanej w serwisie 70.auschwitz.org— specjalnej stronie poświęconej rocznicy. Znajduje się na nim m.in. „Światowa Mapa Pamięci”, na której odnotowywane będą wszystkie wydarzenia upamiętniające związane z 27 stycznia 2015 r. 

Odchodzenie pokolenia świadków uzmysławia, jak bardzo wzrasta rola edukacji w Miejscu Pamięci. Rada zapoznała się z rozwojem projektów edukacyjnych w tym m.in. wolontariatu oraz e-learningu. Na stronie internetowej Muzeum w ostatnich miesiącach opublikowano kilka zupełnie nowych lekcji poświęconych m.in. deportacji Żydów z WęgierSinti i Romów w Auschwitz, czy też cywilnej ludności Warszawy przywożonej do obozu w czasie Powstania Warszawskiego.

Dyrektor Cywiński mówił też o rosnącej frekwencji w Miejscu Pamięci, nie tylko wśród starszej młodzieży i osób dorosłych. — Obserwujemy także m.in. wyraźny wzrost przyjazdów grup dzieci. Poznawanie tego szczególnego miejsca w tak młodym wieku nie jest naszym zdaniem dobrym pomysłem. Jednak musimy na taką sytuację reagować. Dlatego też nasi edukatorzy przygotowują dla takich grup specjalny program wizyty — powiedział dyrektor Cywiński.

Wśród poruszanych przez dyrektora tematów były także kwestie związane Kapitałem Wieczystym Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wyraził on nadzieję, że przed 70. rocznicą wyzwolenia uda się zakończyć budowę Funduszu, który ma zabezpieczyć finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po obozie Auschwitz. W zebraniu brakujących 18 milionów euro pomóc ma 18 darczyńców indywidualnych – „18 Filarów Pamięci”.

Dyrektor Cywiński przekazał również członkom Rady informacje o realizacji projektu umieszczenia fragmentów relacji Ocalałych w przestrzeni byłego obozu Auschwitz-Birkenau. — To działania niezwykle cenne, ponieważ dzięki temu osoby zwiedzające Miejsce Pamięci będą mogły, widząc konkretne miejsce, poznać także relacje bezpośrednich świadków wydarzeń — podkreślił.

27. posiedzenie MRO. Fot. Marek Lach
27. posiedzenie...
27. posiedzenie MRO. Fot. Marek Lach
27. posiedzenie...
27. posiedzenie MRO. Fot. Marek Lach
27. posiedzenie...
27. posiedzenie MRO. Fot. Marek Lach
27. posiedzenie...