MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

XV edycja studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” rozpoczęta

03-04-2017

Spotkanie z Zofią Posmysz byłą więźniarką niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz rozpoczęło XV edycję studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”. Nowo przyjęci słuchacze, absolwenci poprzedniej edycji studiów oraz młodzież z oświęcimskich szkół ponadgimnazjalnych mieli wyjątkową okazję do wysłuchania przejmujących wspomnień i doświadczeń obozowych.  

 

Inauguracja XV edycji studiów. Fot. Tomasz Pielesz
Inauguracja XV...
Inauguracja XV edycji studiów. Fot. Tomasz Pielesz
Inauguracja XV...

Na uroczystej inauguracji 24 marca dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr Łukasz Sroka oraz kierownik studiów dr Piotr Trojański wręczyli świadectwa ukończenia absolwentom poprzedniej edycji, a następnie 35 słuchaczy odebrało indeksy.

− Studia podyplomowe, których kolejna edycja właśnie się rozpoczyna, to ciągle rozwijający się projekt od 20 lat – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które organizuje studia. − Zarówno wykładowcy, jak i uczestnicy to ludzie głęboko zaangażowani w podtrzymywanie pamięci oraz edukowanie o historii Auschwitz i Szoa. Cieszę się z dużego zainteresowania studiami, które dają możliwość spojrzenia na Zagładę z wielu różnych perspektyw – dodał dyrektor Kacorzyk.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat totalitaryzmów XX wieku, nazizmu i Holokaustu, doskonalenie zawodowe nauczycieli, przygotowanie słuchaczy do prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także kształtowanie umiejętności przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów wśród młodzieży wychowywanej do życia w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym.

Tematyka studiów koncentruje się wokół zagadnień związanych z totalitaryzmem nazistowskim i komunistycznym prezentowanych w ujęciu interdyscyplinarnym. Nacisk został położony na zbrodnie popełnione przez Niemcy nazistowskie i Związek Radziecki ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego ludobójstwa dokonanego na Żydach i Romach. Program obejmuje także zagadnienia dotyczące prześladowań i eksterminacji innych grup narodowych i społecznych pod rządami nazistów i sowietów.

Kluczowym zagadnieniem jest problematyka obozowa, omawiana głównie na przykładzie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Stąd integralną częścią programu jest poznanie historii i zwiedzanie specjalistyczne byłego obozu Auschwitz, realizowane głównie poprzez zajęcia prowadzone na wystawach muzealnych, w Archiwum i Zbiorach.

Wykładowcami są naukowcy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz z innych polskich uczelni – historycy, literaturoznawcy i socjolodzy. Słuchacze to nie tylko nauczyciele przedmiotów humanistycznych, ale także muzealnicy, przewodnicy i inne osoby zainteresowane poruszaną w ich trakcie problematyką.

Studia są wspólnym przedsięwzięciem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.