MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wideo

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (październik 2013)

01-09-2013

Zakończył się trzyletni projekt konserwacji historycznych bloków 2 i 3 byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Jego celem było zabezpieczenie autentyzmu tych rezerwatowych bloków oraz umożliwienie w przyszłości ich udostępnienia odwiedzającym. Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace objęły kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków.

Archiwum aktualności wideo