MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wideo

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki A-2 i A-3 (maj 2012)

03-08-2012

W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau trwają prace konserwatorskie dwóch bloków dawnego obozu Auschwitz. Prace obejmują kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków i są jednym z priorytetów konserwatorskich w Miejscu Pamięci. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Archiwum aktualności wideo