MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wideo

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (lipiec 2013)

01-07-2013

Dobiega końca projekt konserwatorski mający na celu zachowanie dwóch historycznych bloków byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Projekt ten jest jednym z priorytetowych działań konserwatorskich na terenie Miejsca Pamięci. Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace obejmujące kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Archiwum aktualności wideo