MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wideo

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (grudzień 2013)

30-12-2013

Na terenie Miejsca Pamięci zakończył się trzyletni projekt konserwatorski obejmujący dwa historyczne bloki byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Jego celem było zabezpieczenie autentyzmu dwóch murowanych bloków, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu.

Projekt konserwacji bloku 2 i 3 na terenie Auschwitz I był jednym z najważniejszych działań konserwatorskich na terenie Muzeum w ostatnich latach.

Prace konserwatorskie trwały od jesieni 2010 r, a ich całkowity koszt wyniósł 17,5 mln złotych. Projekt realizowany był przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Archiwum aktualności wideo