MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wideo

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki A-2 i A-3 (czerwiec 2011)

05-09-2011

W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau trwają prace konserwatorskie dwóch bloków dawnego obozu Auschwitz. Prace obejmują kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków i są jednym z priorytetów konserwatorskich w Miejscu Pamięci. W przyszłości m.in. w tych blokach mieścić się będzie nowa wystawa główna Muzeum. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas realizacji projektu w drugim kwartale 2011 r. było spotkanie Rady Ekspertów. Jego celem była weryfikacja prowadzonych dotychczas działań oraz przedyskutowanie problemów i wątpliwości w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich.

Archiwum aktualności wideo