MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wideo

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (lipiec 2013)

01-07-2013
Dobiega końca projekt konserwatorski mający na celu zachowanie dwóch historycznych bloków byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Projekt ten jest jednym z priorytetowych działań konserwatorskich na terenie Miejsca Pamięci. Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace obejmujące kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (marzec 2013)

01-03-2013
Dobiega końca projekt konserwacji dwóch historycznych bloków o nr inw. A-2 i A-3. Prace obejmują kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków. W przyszłości m.in. w blokach tych mieścić się będzie nowa wystawa główna Muzeum. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (grudzień 2012)

08-02-2013
Trwają prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloków o nr inw. A-2 i A-3. Prace obejmują kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków. W przyszłości m.in. w blokach tych mieścić się będzie nowa wystawa główna Muzeum. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Konserwacja pięciu baraków obozu Birkenau zakończona

24-10-2012
Dobiegł końca trzyletni projekt „Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau”. Był to pierwszy tak duży i kompleksowy projekt konserwatorski przeprowadzony przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i finansowany ze środków unijnych.

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki A-2 i A-3 (sierpień 2012)

23-10-2012
Trwają prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloków o nr inw. A-2 i A-3. Prace obejmują kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków. W przyszłości m.in. w blokach tych mieścić się będzie nowa wystawa główna Muzeum. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Auschwitz w projekcie Google

10-10-2012
Dwie wirtualne wystawy przygotowane przez Miejsce Pamięci Auschwitz można oglądać w ramach uruchomionej 10 października 2012 r. internetowej platformy Google Cultural Institute. Oficjalna inauguracja projektu w Polsce odbyła się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    24