MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

The More I Know the Less I Understand publikacja MCEAH oraz Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej

19-07-2017

The More I Know the Less I Understand to wspólna publikacja Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, która zawiera wybrane eseje studentów, którzy uczestniczyli w trzech edycjach seminarium badawczego „Witnessing Auschwitz – Conflicting Stories and Memories” organizowanego w Miejscu Pamięci Auschwitz.

 

W publikacji znalazło się 20 esejów, które są rezultatem pracy badawczej studentów prowadzonej podczas seminarium w Muzeum i mają służyć przyszłym studentom, uczestnikom projektu, w jeszcze lepszym przygotowaniu się do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz. Publikacja ma także na celu upowszechnienie wiedzy o Auschwitz i II wojnie światowej oraz służyć studentom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w projekcie i podróży studyjnej do Polski.

Prace badawcze studentów są interdyscyplinarne, odnoszą się do różnych dziedzin nauki m.in. historii, socjologii, psychologii oraz ekonomii. Opisują także szeroką tematykę związaną z różnorodnymi aspektami historii KL Auschwitz, ale także funkcjonowaniem samego Miejsca Pamięci obecnie oraz dzisiejszą recepcję Holokaustu.

– To niezwykła przyjemność i wielki przywilej obserwować, jak studenci rozwijają swoje umiejętności badawcze pod kierunkiem najlepszych specjalistów, a z takimi mają w Muzeum kontakt. Uczą się przy tym także, że na wiele pytań dotyczących Zagłady nie ma i nie powinno być odpowiedzi. Że to właśnie niezrozumienie powoduje, że temat jest nadal obecny i ważny, pomimo upływu lat. Książka zawierająca prace studentów pozwala na pokazanie, jak młodzi ludzie, ci, którzy będą żyć w świecie pozbawionym bezpośrednich świadków, szykują się do przenoszenia ich doświadczeń i przesłań następnym pokoleniom. Jestem bardzo wdzięczna Muzeum i MCEAH za tę publikację – powiedziała współautorka projektu, prof. Bożena Karwowska.

– We wszystkich edycjach programu uczestniczyło do tej pory ponad 80 studentów. Podczas wykładów, warsztatów lub indywidualnych konsultacji z pracownikami Muzeum prawie wszyscy podkreślali, jak istotny był dla nich pobyt w Muzeum i obcowanie z autentyczną przestrzenią Miejsca Pamięci, jak wyjątkowe i osobiste było to przeżycie. Poprzez tak określony dobór tematyczny esejów prezentowanych w publikacji chcemy podkreślić różnorodność zainteresowań badawczych studentów, ale również uwypuklić ich wrażliwość na złożone aspekty historii Auschwitz. Publikacja jest także w tym znaczeniu niezbitym dowodem na celowość prowadzenia tego nowego, w pełni komplementarnego modelu edukacji. Odpowiednie przygotowanie do udziału w programie, przekaz treści historycznych, ale przede wszystkim umożliwienie osobistego doświadczenia autentyzmu Miejsca inspirują młode osoby do podjęcia samodzielnej pracy twórczej – powiedziała Marta Berecka, odpowiedzialna za Projekty Edukacyjne MCEAH.

Wraz z wydaniem publikacji zakończył się program tegorocznego seminarium, w którym tym razem wzięło udział ponad 40 uczestników. Była to już czwarta edycja projektu, podczas którego studenci reprezentujący różne kierunki studiów, w tym kurs dotyczący psychologicznych aspektów ludobójstwa, zapoznali się z wieloma aspektami związanymi z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Rozbudowany program składał  się z kilkunastu bloków tematycznych i obejmował ponad 80 godzin warsztatów, prelekcji, prezentacji oraz wykładów. Studenci mieli możliwość pogłębionego poznania historii obozu poprzez zwiedzanie studyjne obejmujące również bloki rezerwatowe. Istotnym częścią programu seminarium było spotkanie ze świadkiem, zwiedzanie wystawy Klisze Pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja i poznanie topografii dawnego KL Auschwitz III-Monowitz. Podobnie jak w ubiegłych latach studenci prowadzili własne badania, które stanowią podstawę do przygotowania indywidualnych projektów badawczych związanych z historią Auschwitz i II wojny światowej.

– Podczas seminarium obserwowałam, jak uczenie się w autentycznej przestrzeni historycznej wpływa na młodych ludzi. Ich wizyta w Miejscu Pamięci była dla nich okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale też głębokiej, indywidualnej refleksji. Jestem przekonana, że pobyt w Polsce wpłynie nie tylko na ich pracę naukową, ale także na światopogląd każdego z nich – powiedziała Katarzyna Odrzywołek, koordynatorka seminarium z ramienia MCEAH.  

Jeden  z uczestników seminarium, Jae Hyun Kim, powiedział: – Tematem, który szczególnie mnie interesuje w czasie moich studiów historycznych, jest to, w jaki sposób różne społeczeństwa przekazują i interpretują przeszłe wydarzenia w kontekście własnej współczesności. Szczególnie obecnie, kiedy globalizacja doprowadziła do szybkiego rozprzestrzeniania się informacji oraz łatwego dostępu do nich, społeczeństwa muszą nauczyć się dużo o przeszłości innych narodów i grup etnicznych niezależnie od dzielącego ich dystansu historycznego i dyplomatycznego. Mówię to także na podstawie swojego doświadczenia, jako osoba urodzona w Korei Południowej.

Jak twierdzi Kaitlyn Tissington-Turner: – Możliwość zwiedzania Auschwitz oraz wzięcia udziału w programie edukacyjnym pozostanie we mnie na zawsze. Ukończyłam kilka kursów dotyczących Holokaustu, ale nic nie było w stanie przygotować mnie do tej wizyty i jej wpływu na moje życie.

Według  uczestniczki Ellyn Hill: – Możliwość uczestnictwa w programie była dla mnie okazją do poszerzenia mojego widzenia świata historii oraz mnie samej. Możliwość uczenia się w Miejscu Pamięci otworzyła mi oczy na różnorakie dylematy, przed którymi stają Muzea i Miejsca Pamięci, z których nie zdawałam sobie wcześniej sprawy. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że miałam szansę pracować z naukowcami Muzeum.

Seminarium jest częścią miesięcznego projektu badawczego, w ramach którego kanadyjscy studenci zwiedzają także Kraków, Warszawę i Białystok, gdzie poznają kulturę i historię polskich Żydów w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej.