MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość” – międzynarodowa konferencja edukacyjna na temat Auschwitz i Holokaustu

MCEAH
20-02-2017

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau organizuje międzynarodową konferencję poświęconą edukacji o Auschwitz i Holokauście, która odbędzie się w dniach 4-5 lipca 2017 r. Będzie ona częścią obchodów 70. rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Rozpoczynamy nabór uczestników chętnych do udziału w dyskusjach panelowych. 

 

Międzynarodowa konferencja MCEAH w 2015 r.
Międzynarodowa...

Problematyka konferencji zogniskowana zostanie wokół następujących zagadnień:

• „Przesłanie Auschwitz – partykularyzm versus uniwersalizm”
• „Współczesne reprezentacje i recepcja Auschwitz”
• „Świadkowie historii depozytariuszami pamięci”
• „Nośniki pamięci – świadectwa materialne i nowe technologie”
• „Wizyta w miejscu pamięci jako szczególne doświadczenie edukacyjne”
• „Szoa wyzwaniem dla przyszłości”

Na program konferencji składać się będą: dyskusje panelowe, warsztaty oraz prezentacje rezultatów aktualnych badań i przykłady dobrych praktyk. Obrady odbywać się będą w różnych przestrzeniach Miejsca Pamięci Auschwitz. Językami konferencji będą angielski i polski.

Rekrutacja na konferencję została zakończona!

Wersja robocza programu konferencji dostępna jest tutaj. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, nie pokrywają jednak kosztów podróży i ubezpieczenia.

IDEA KONFERENCJI

Wiedza, którą otrzymaliśmy od Świadków obliguje nas do podjęcia debaty dotyczącej wyzwań w edukacji o Auschwitz i Holokauście, które stoją przed nami współcześnie i w przyszłości. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni intelektualiści, przedstawiciele miejsc pamięci i muzeów z całego świata, którzy podejmą refleksję nad obecnym stanem i znaczeniem edukacji historycznej prowadzonej w miejscach pamięci. W programie znajdą się także wystąpienia prezentujące wyniki najnowszych badań oraz przykłady dobrych praktyk.

Przypadająca w lipcu tego roku 70. rocznica utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau będzie inspiracją nie tylko do podsumowania dotychczasowych działań edukacyjnych, ale również próbą zastanowienia się nad przesłaniem Auschwitz i Holokaustu, jego aktualnością i znaczeniem dla współczesnych pokoleń. W związku z tym warto także poddać krytycznej analizie założenia metodyczne i praktykę edukacji o Holokauście, jak również odpowiedzieć sobie na pytanie, jak będzie realizowana w przyszłości.

Międzynarodowa debata będzie także okazją dla podkreślenia roli, jaką zarówno Auschwitz, jak i inne miejsca pamięci oraz muzea odgrywają w kształtowaniu świadomości historycznej młodzieży i dorosłych, dotyczącej wiedzy, jak również formowania postaw obywatelskiej odpowiedzialności oraz zapobiegania zbrodniom ludobójstwa.