Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Seminarium MCEAH na Ukrainie dla polskich nauczycieli i edukatorów

MCEAH
01-04-2019

„Studiowanie Holokaustu dla kształtowania atmosfery tolerancji” to tytuł seminarium adresowanego do polskich edukatorów, które 24-29 marca 2019 r. odbyło się w Dnieprze i w Kijowie. Wzięły w nim udział 22 osoby, nauczyciele i przewodnicy-edukatorzy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 

Fot. MCEAH
Fot. MCEAH
Fot. MCEAH
Fot. MCEAH
Fot. MCEAH
Fot. MCEAH
Fot. MCEAH
Fot. MCEAH

Pierwszą część seminarium grupa spędziła w Dnieprze, gdzie w trakcie wykładów, zwiedzania miasta oraz wystaw i muzeów miała możliwość zapoznania się z doświadczeniem II wojny światowej na terenach Ukrainy oraz pamięcią o niej w czasach Związku Radzieckiego i po jego rozpadzie – aż do czasów współczesnych. W czasie zwiedzania miasta została podkreślona jego wielokulturowość, której początki sięgają XVIII i XIX wieku oraz to, jak w przestrzeni miejskiej zostały upamiętnione miejsca masowych rozstrzeliwań Żydów podczas Holokaustu.

Zaprezentowana została także wystawa w Muzeum „Pamięć Narodu Żydowskiego i Holokaust na Ukrainie”, która mówi o historii Holokaustu w szerokim kontekście różnych zbrodni XX wieku. Grupa zwiedziła także Dniepropietrowskie Narodowe Muzeum Historyczne im D. Jawornickiego, gdzie szczególną uwagę poświęcono tematowi bitwy za Dniepr z czasów II wojny światowej i jej interpretacji.

Druga część projektu odbyła się w Kijowie. W trakcie całodziennego zwiedzania miasta uczestnicy odwiedzili Babi Jar – miejsce masowych egzekucji przede wszystkim ludności żydowskiej, ale także innych grup ofiar. Dowiedzieli się również co działo się z tym miejscem w latach powojennych i jak kształtowała się o nim pamięć. Oprócz tego grupa miała możliwość poznania wielowiekowej historii miasta ze szczególnym uwzględnieniem obecności i wkładu w jego rozwój ludności polskiej i żydowskiej.

– Było to pierwsze seminarium, jakie MCEAH zorganizowało na Ukrainie. Oprócz wiedzy zdobytej na temat czasów II wojny światowej, uczestnicy mieli także możliwość zobaczenia jak wygląda współczesna Ukraina, porozmawiania o wspólnych tematach, co znacznie poszerzyło perspektywę patrzenia na różne sprawy, nie tylko te historyczne. Mamy nadzieję, że ten projekt wejdzie na stałe do kalendarza seminariów organizowanych przez Centrum Edukacji – powiedziała Anna Stańczyk, koordynatorka projektu z ramienia MCEAH.

Projekt zorganizowało Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście wraz z Ukraińskim Instytutem ds. Badania Holokaustu „TKUMA”.