MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Seminarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych krajów członkowskich Rady Europy

13-11-2017
W dniach 22-27 października trzydzieścioro przedstawicieli organizacji pozarządowych przyjechało do Krakowa i Oświęcimia na wspólne zaproszenie Rady Europy, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Albanii, Cypru, Francji, Mołdawii, Niderlandów, Niemiec, Portugali, Rosji, Rumuni, Serbii, Turcji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.
 
 
Celem spotkania było zaznaczenie istotnej roli organizacji pozarządowych w działaniach związanych z upamiętnieniem ofiar Holokaustu. Szczególnie ważnym elementem seminarium był pobyt w Miejscu Pamięci Auschwitz, podczas którego uczestnicy zapoznali się z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady oraz wzięli udział w warsztatach, wykładach i prelekcjach, które były okazją do pogłębienia wiedzy oraz osobistej refleksji. – Spotkanie z panem Bogdanem Bartnikowskim było dla mnie niezwykłą lekcją, nie dlatego, że nigdy nie słyszałam o tej historii, czy nie miałam pojęcia o tragedii toczącej się na terenie obozu, chodziło raczej o fakt, iż nie byłam w stanie zdystansować się do tej traumy. (…)  Podczas spotkania z nim znalazłam odpowiedź na wiele nurtujących mnie pytań – powiedziała  Naomi Doevendans, jedna z uczestniczek seminarium.
 
Uczestnicy zwiedzili również wystawę „Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach. Istotną częścią programu były wizyty w instytucjach pozarządowych, których codzienna działalność koncentruje się na tematyce upamiętniania Szoa. W Krakowie uczestnicy odwiedzili Żydowskie Muzeum Galicja, a w Oświęcimiu Międzynarodowy Dom Spotkań oraz Centrum Żydowskie i Synagogę. 
 
– Początek organizacji seminariów europejskich w Polsce sięga 2005 roku i podjętego wtedy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązania do realizacji tego przedsięwzięcia. W poprzednich edycjach projektu brali udział wyłącznie nauczyciele reprezentujący kraje członkowskie Rady Europy. W tym roku skupiliśmy się na edukacji nieformalnej, aby uwypuklić istotną rolę organizacji pozarządowych w kreowaniu przedsięwzięć mających na celu nie tylko szeroko rozumianą edukację historyczną, działania na rzecz ochrony praw człowieka, ale także kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży – powiedziała Marta Berecka, kierownik Projektów Edukacyjnych MCEAH. Ważnym elementem programu była prezentacja działalności poszczególnych organizacji, co umożliwiło lepsze poznanie się uczestników, wymianę doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk, ustanowiło także mocne podstawy do nawiązania wielostronnej współpracy. Jednym z wątków podjętych w czasie dyskusji była możliwość włączenia edukacji o Holokauście w działalności każdej z organizacji.  
„Po wielu latach uczenia się, czytania i słuchania relacji oraz oglądania filmów i dokumentów na temat Holokaustu, nadszedł wreszcie czas, aby pojechać do Auschwitz i Birkenau. Było to trudne, brutalne, niezapomniane doświadczenie, które spowodowało, że czułem się jak na kolejce górskiej i które pozostawiło pytanie, które zastygło w powietrzu: jak mogło w ogóle do tego dojść? (…) Wchodząc na teren obozu, do kwater, latryn, patrząc na ścianę egzekucyjną, komory gazowe, byłem do głębi poruszony i pogrążony w smutku, ale jednocześnie odczuwałem ogromną wewnętrzną pewność, iż to, co wydarzyło się w tym miejscu, nigdy nie zostanie zapomniane. Jest to przekaz, który będę szerzyć w ramach mojej organizacji oraz wśród wszystkich osób, które znam. (…) To był niezwykle ważny tydzień dla mnie. Widziałem, słyszałem, rozmyślałem, omawiałem i uczyłem się z grupą niezwykłych ludzi, których nigdy nie zapomnę”
Hermínio Corrêa, European Parents Association
 
„Dzięki różnorodnemu dobraniu partnerów, nie tylko z wielu krajów europejskich, ale także ze względu na różne profile i opracowanie tematu upamiętniania oraz pamięci, wymiana doświadczeń, modeli, aktywności oraz pomysłów trwała nieprzerwanie i była niezwykle inspirująca. Jako przedstawicielka ternYpe – Międzynarodowej Sieci Młodzieżowych Organizacji Romskich, skupiającej młodych Romów i nie-Romów z ponad 10 krajów, która organizuje rokrocznie, od 2010 roku, europejską inicjatywę „Dikh he na bister (Look and don't forget)” (więcej informacji: http://2august.eu/), skorzystałam z możliwości odbycia tak szczegółowej i wypełnionej okazjami do zdobywania wiedzy wizyty na terenie Muzeum. Jednocześnie przez kontakt z innymi uczestnikami umocniła się moja motywacja i poczucie ważności tego typu inicjatyw”.
Monika Błaszczak, ternYpe – Międzynarodowa Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich