MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Seminarium dla izraelskich edukatorów

MCEAH
17-08-2017

W dniach 16-27 lipca 2017 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zorganizowało kolejną edycję seminarium „Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków” skierowanego do izraelskich edukatorów. Wzięło w nim udział 18 osób – przewodników i pracowników instytucji, które zajmują się tematyką Zagłady.

 

– Pierwsza część programu odbyła się w Oświęcimiu. Uczestnicy mieli możliwość szczegółowego zapoznania się zarówno z historią niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, jak i wielowymiarową symboliką Miejsca Pamięci. Odwiedzili Zbiory, Pracownie Konserwatorskie oraz Archiwum. W trakcie zajęć zobaczyli także tereny byłych podobozów w Monowicach i Jawiszowicach oraz miejsca nieudostępnione dla odwiedzających – między innymi blok 10 na terenie obozu macierzystego – powiedziała Anna Stańczyk, koordynatorka projektu z ramienia MCEAH. Uczestnicy wzięli także udział w podróży upamiętniającej ofiary Marszów Śmierci, którą zakończyli w Gliwicach, odwiedzając tamtejszy cmentarz żydowski. Ważnym punktem programu była wizyta w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, w czasie której grupa zwiedziła wystawę „Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia” przedstawiającą historię lokalnej społeczności żydowskiej.

Następnie uczestnicy udali się do Krakowa, gdzie odwiedzili dwa oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Podziemia Rynku oraz Fabrykę Schindlera. Mieli też możliwość dokładnego zapoznania się z historią Żydów krakowskich w trakcie pogłębionego oprowadzania po dawnej żydowskiej dzielnicy – Kazimierzu. Zwiedzili również wystawę „Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz”.

Kolejne dwa dni grupa spędziła w Gdańsku. Jednym z założeń seminarium było przybliżenie uczestnikom współczesnej historii Polski. W tym celu seminarzyści udali się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie poznali szczegółowo rozwój ruchu demokratycznego w Polsce oraz jego wpływ na zmiany ustrojowe w wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie pobytu na Pomorzu grupa zwiedziła również nowo otwarte Muzeum II Wojny Światowej oraz były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Stutthof.

Ostatnia część seminarium odbyła się w Warszawie. Oprócz pogłębionego oprowadzania po terenach byłego getta oraz muzeach Polin i Powstania Warszawskiego, grupa miała możliwość spotkania ze świadkiem historii, byłym więźniem obozu Auschwitz – panem Bogdanem Bartnikowskim, który jako dwunastoletni chłopiec wraz z matką został wysłany do obozu ze stolicy po wybuchu Powstania.

– „Pamiętać i nigdy nie zapomnieć” – seminarium w Miejscu Pamięci Auschwitz nie można porównać z żadnym innym doświadczeniem edukacyjnym. Projekt oferuje zarówno znaczące, pogłębione studium nad Zagładą, jak i wyjątkowe spotkania z przewodnikami i wykładowcami-ekspertami. Uczestnicy seminarium otrzymują najnowsze wyniki badań i informacje, które mogą wykorzystać w swojej pracy w miejscach pamięci w Izraelu i na całym świecie – powiedziała Orly Nir, Zastępca Dyrektora Działu ds. Upamiętnień i Relacji z Lokalną Społecznością, koordynatorka seminarium z ramienia Yad Vashem.