MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Przez wspólną historię — ku przyszłości. Program edukacyjny na XVIII Dni Judaizmu.

ps
25-10-2014

W 2015 r. centralne obchody XVIII Dnia Judaizmu odbywać się będą w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Z tej okazji przygotowany został specjalny projekt edukacyjny „Przez wspólną historię — ku przyszłości”. Jego autorami są Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Dialogu i Modlitwy oraz Diecezja Bielsko-Żywiecka. O szczegółach mówiono na konferencji zorganizowanej 25 października w Bielskim Centrum Kultury.

„Ważnym punktem odniesienia dla przeżywania Dnia Judaizmu w naszej diecezji jest były nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Jest to miejsce tragiczne, ale równocześnie niosące ważne przesłanie dla człowieka i świata. W związku z tym szczególnym dziedzictwem naszej ziemi, chcemy zaprezentować inicjatywę, która to miejsce stara się wykorzystać w procesie kształtowania serc młodzieży — uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Chodzi nam o to, by XVIII Dzień Judaizmu nie pozostał jedynie jednorazowym wydarzenie, ale by jego owoce trwały i służyły przez kolejne lata” — napisał we wstępie do materiałów przygotowanych dla nauczycieli i katechetów biskup bielsko-żywiecki ks. prof. Roman Pindel.

Celem projektu jest zaproponowanie nowej ścieżki zwiedzania miejsc pamięci w Oświęcimiu. Grupy gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w oparciu o specjalnie przygotowany program, odwiedzą: Centrum Żydowskie oraz Synagogę Chewra Lomdej Misznajot, Miejsce Pamięci Auschwitz oraz Centrum Dialogu i Modlitwy. „W ten sposób uczeń będzie mógł zapoznać się bliżej z doświadczeniami Żydów i chrześcijan, żyjących w tym samym czasie i miejscu w dramatycznym momencie wspólnej historii” — napisał biskup Pindel.

Przedsięwzięcie nabiera szczególnego znaczenia w związku z obchodzoną w 2015 r. 70. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. — W ramach projektu opracowany został specjalny program zwiedzania byłego obozu Auschwitz. Z jednej strony, jak podczas każdej wizyty, uczniowie poznają najważniejsze informacje historyczne. Całość będzie jednakże uzupełniona o wybrane relacje byłych więźniów, które mówią one m.in. o życiu religijnym w obozie oraz znaczeniu wiary. Bardzo ważne jest to, aby młodzież — dzięki wykorzystaniu słów świadków — poznała wzajemne relacje chrześcijan i Żydów w Auschwitz — powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

W specjalnie przygotowanej teczce z materiałami znaleźć można m.in. scenariusze lekcji religii do wykorzystania w klasach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (m.in. „Przez wspólną historię – ku przyszłości”, „Tradycja i obyczaje żydowskie” oraz „Szukając wspólnych korzeni”), przygotowane przez historyka z Centrum Badań Muzeum Auschwitz Teresę Wontor-Cichy opracowanie „Ofiary obozu Auschwitz”, wybór dokumentów Kościoła Katolickiego na temat judaizmu, a także wiele informacji praktycznych. Materiały te otrzymają wszyscy katecheci oraz księża w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Będą one także rozesłane do wszystkich diecezji w Polsce, a także dostępne do pobrania w Internecie.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest on obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii