MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Posiedzenie Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

ps
17-03-2017

Podsumowanie i ocena aktywności Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w roku 2016 oraz plany na kolejny rok w kontekście coraz bliższego rozpoczęcia prac adaptacyjnych w przyszłej siedzibie Centrum były głównymi tematami posiedzenia Rady MCEAH, które 17 marca odbyło się w Oświęcimiu.

Spotkanie członków Rady MCEAH rozpoczęło się od wizyty na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie członkowie Rady mogli przyjrzeć się temu, jak przebiegają prace konserwatorskie prowadzone przy dwóch historycznych murowanych barakach więźniarskich. W tej chwili znajdują się one w specjalnych halach namiotowych, które postawiono, aby umożliwiły demontaż elementów dachów obu budynków. Ten największy projekt konserwatorski realizowany obecnie w Miejscu Pamięci finansowany jest ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

 

Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki
Fot. Paweł Sawicki

– Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau to przestrzeń pamięci i edukacji dla ogromnej liczby odwiedzających z całego świata. W ubiegłym roku było to ponad 2 miliony osób. Edukacja w Miejscu Pamięci opiera się właśnie na doświadczeniu autentyzmu. Przejście przez poobozowy teren jest nie tylko ważną lekcją historii, ale też osobistym spotkaniem z autentycznym miejscem, przedmiotami, budynkami, ruinami, ale też słowami świadków. Dlatego konserwacja ma tak ogromne znaczenie, także dla Centrum Edukacji – powiedział dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk.

Podczas posiedzenia członkowie Rady wysłuchali sprawozdania podsumowującego działania Centrum w okresie od powołania Rady w marcu ubiegłego roku. Mówiono m.in. o rekordowej frekwencji i związanych z nią wyzwaniach, o wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży, kiedy Miejsce Pamięci w ciągu 12 dni odwiedziło ponad 155 tysięcy pielgrzymów, o projektach edukacyjnych kierowanych do uczniów, nauczycieli i edukatorów, w których w 2016 r. wzięło udział ponad 15 tysięcy uczestników, o wystawach, które prezentowano zarówno w Miejscu Pamięci, jak i w wielu miejscach na świecie, a także o nowych lekcjach i wystawach przygotowanych w ramach edukacji internetowej.

Ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia były perspektywy rozwoju Centrum związane z planowaną adaptacją budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę MCEAH i przestrzeń działań edukacyjnych Muzeum. W wyniku konkursu na środki z Unii Europejskiej w 2016 r. podpisana została przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego umowa gwarantująca sfinansowanie tego projektu w latach 2017-2019. W nowej siedzibie MCEAH znajdą się m.in. nowoczesna sala audytoryjna, multimedialne sale wykładowe, przestrzeń wystawiennicza, biblioteka oraz stanowiska dla samodzielnej pracy naukowej.

– Powtarzającym się wątkiem naszych dzisiejszych obrad były dwie sprawy. Jedna to pamięć i upamiętnianie już po epoce świadków. Wiemy, że ta epoka się zbliża wielkimi krokami, tzn. że za kilka lat byłych więźniów Auschwitz-Birkenau już nie będzie z nami i to będzie dość duża zmiana w sposobie pamiętania i upamiętniania. Nie będzie już żywych ludzi, którzy byli bohaterami tej historii, którzy będą mogli o niej opowiedzieć. To jest ważne, żeby się na ten moment przygotować – powiedział członek Rady dr Piotr Paziński.

– Z tym się wiąże też druga sprawa, która powracała również przez cały dzień – sprawa autentyczności. To jeden z centralnych problemów dla pracy muzealników. Jak sprawić, żeby to Miejsce wyglądało tak jak kiedyś, że świadomością, że ono nigdy tak nie będzie wyglądać, bo przecież nie jest już obozem i podlega stałej konserwacji, zmianom, zwykłemu procesowi rozkładu itd. – dodał Paziński.

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście powstało w 2005 r. i jest integralną częścią Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zajmuje się nauczaniem o historii Holokaustu i niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Naucza o tragicznych losach Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych i losach wszystkich innych grup Ofiar przetrzymywanych i zamordowanych w Auschwitz.

W Radzie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zasiadają:

• prof. Marek Kucia z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – przewodniczący
• doc. dr Vojtěch Blodig, zastępca dyrektora miejsca pamięci w Terezinie - zastępca przewodniczącego
• dr Wolf Kaiser, były dyrektor Domu Konferencji Wannsee w Berlinie
• prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Olivier Lalieu z Memorial de la Shoah w Paryżu
• dr Piotr Paziński, pisarz, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”,
• Karen Pollock, dyrektor Holocaust Educational Trust
• dr Irina Scherbakova ze stowarzyszenia Memoriał w Moskwie
• Jacek Stawiski, szef redakcji Świat w telewizji TVN24 Biznes i Świat
• prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej