MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ogłasza nabór kandydatów na przewodników

17-06-2018

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ogłasza nabór kandydatów na przewodników w poniższych językach:

 • bułgarski
 • chiński
 • chorwacki
 • czeski
 • duński
 • francuski
 • hebrajski
 • hiszpański
 • japoński
 • koreański
 • niderlandzki
 • niemiecki
 • norweski
 • nowogrecki
 • portugalski
 • rumuński
 • serbski
 • słowacki
 • szwedzki
 • ukraiński
 • węgierski
 • włoski

Przed kandydatami stawiane są następujące wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjat), preferowane historyczne, filologiczne pedagogiczne lub inne zgodne z działalnością Muzeum,
 • biegła znajomość języka polskiego jako języka obcego (dot. cudzoziemców),
 • umiejętność pracy z ludźmi i w zespole,
 • udokumentowana znajomość języków obcych minimum na poziomie B2 (dyplomy licencjata studiów filologicznych bądź certyfikat na poziomie B2 i wyższym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),

Kandydaci nie spełniający w/w wymagań nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dodatkowo mile widziane:

 • udział w szkoleniach z zakresu historii II wojny światowej oraz nauczania o Holokauście,
 • przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z młodzieżą,

Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisane podanie skierowane do Dyrektora MCEAH
 • list motywacyjny,
 • Curiculum Vitae,
 • kopie dyplomów bądź certyfikatów językowych,

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Muzeum bądź wysyłać na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, z dopiskiem „Metodyka Oprowadzania” do 9 lipca 2018 roku. W przypadku podań wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Podania złożone po tej dacie oraz wysłane przy pomocy poczty e-mail nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie zgłoszenia.

Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia jest równoznaczne z zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, nie oznacza jednak przyjęcia na kurs przygotowawczy.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w sierpniu 2018 r. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Więcej informacji: