MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nauczyciele i edukatorzy z Polski na seminarium „Judaizm — Dzieje i Kultura Żydów polskich — Holokaust”

09-12-2016

Nauczyciele, pracownicy muzeów i miejsc pamięci a także instytucji zaangażowanych w działalność edukacyjną dotyczącą relacji polsko-żydowskich, historii II wojny światowej i Holokaustu wzięli udział w seminarium „Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów polskich – Holokaust” dla polskich edukatorów w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, które odbyło się w dniach 6-18 listopada 2016 r. 

Seminarium jest organizowane wspólnie Instytut Yad Vashem oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Od 1993 r. edukatorzy izraelscy przyjeżdżają do Muzeum Auschwitz na seminarium „Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków”, a polscy uczestnicy pdwiedzają Instytut Yad Vashem. Seminarium poprzedziło spotkanie przygotowujące w Muzeum Auschwitz, w trakcie którego historię i specyfikę Izraela przybliżyła uczestnikom dr Ewa Węgrzyn z Instytutu Judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W ramach programu przygotowanego przez Instytut Yad Vashem oprócz wykładów historycznych dotyczących judaizmu, kultury i tradycji żydowskiej, losów Żydów w diasporze, antysemityzmu, Holokaustu, czy relacji polsko-żydowskich, grupa miała możliwość poznania metod pracy z młodzieżą w różnym wieku oraz zaznajomienia się z materiałami edukacyjnymi Yad Vashem. Uczestnicy zwiedzili również cały kampus Instytutu, m.in. Muzeum Historyczne, Dolinę Gmin, Synagogę oraz Muzeum Sztuki. Mieli także możliwość skorzystania z zasobów Archiwum, Centrum Wizualnego oraz Centrum Pedagogicznego. Uczestniczyli także w spotkaniu z Ocalonymi z Holokaustu. W programie znalazła się także wizyta w jednej ze szkół, której uczniowie regularnie przyjeżdżają na wyjazdy studyjne do Polski. Seminarium zakończyło spotkanie podsumowujące w Muzeum Auschwitz.

– Seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i porównania sposobu nauczania o Zagładzie w obu krajach – powiedział koordynator seminarium z ramienia MCEAH Robert Płaczek. – Uczestnicy znaleźli wiele inspiracji również dzięki poznaniu nauczycieli i edukatorów z różnych stron Polski, którzy zajmują się tematyką związana z zagadnieniami poruszanymi w trakcie seminarium – dodała Anna Stańczyk z MCEAH.

Seminarium dla edukatorów z Polski w Vad Vashem było dla mnie cennym doświadczeniem. Miałam możliwość zapoznać się z metodami pracy izraelskich edukatorów, ich spojrzeniem na kwestie dotyczące sposobów i metod nauczania o Holokauście oraz ludobójstwie, a także skorzystać z ich wieloletniego doświadczenia w pracy z młodzieżą. Niezwykle cenne okazały się warsztaty przeprowadzone przez edukatorów z Yad Vashem, ukazujące praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w pracy z młodzieżą. Bardzo wartościowe były także metodyczne aspekty tych zajęć. Niezwykle intersująca okazała się także edukacja w miejscach pamięci i salach muzeum. Większość wykładów wniosła wiele nowej wiedzy, a ciekawe okazały się spotkania z przewodnikami izraelskimi” – napisała po seminarium Joanna Mieszczyńska, nauczycielka z Olsztyna.