Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór na seminarium „Auschwitz – Historia i Symbolika”

MCEAH
10-01-2019

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza do udziału w dwuetapowym seminarium szkoleniowym „Auschwitz – Historia i Symbolika”, organizowanym we współpracy z Miejscem Pamięci – Památník Terezín.

Pierwsza część projektu odbędzie się w dniach 11-14 kwietnia 2019 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a w ramach drugiej części uczestnicy spędzą cztery dni od 17 do 20 października 2019 r. w czeskim mieście Terezin.

 

Uczestnicy...
Uczestnicy...

Seminarium jest adresowane do nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z Polski i Czech, którzy:

• uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie

• realizują projekty edukacyjne poświęcone tematyce Holokaustu i II wojny światowej.

W ramach pierwszego etapu projektu uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę na temat historii obozu Auschwitz oraz działalności Muzeum. Będzie to również doskonała okazja, aby wymienić się z czeskimi kolegami doświadczeniami na polu edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Drugi etap dla grupie możliwość zapoznania się z historią byłego getta w Terezinie, a także metodami pracy z młodzieżą. Uczestnicy wezmą także udział w cyklu wykładów, warsztatów i prezentacji prowadzonych przez zaproszonych ekspertów z Czech.

Językiem roboczym seminarium będzie język polski i czeski. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia. O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.auschwitz.org/edukacja/

Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem realizowanych projektów edukacyjnych prosimy przesłać do 10 lutego 2019 r. drogą elektroniczną lub drogą pocztową na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

Kontakt:
Anna Ren
Projekty Edukacyjne
anna.ren[at]auschwitz.org
tel. 33 844 8064