MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór na seminarium „Auschwitz – Historia i Symbolika”

01-03-2018

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza do udziału w dwuetapowym seminarium szkoleniowym „Auschwitz – historia i symbolika”, organizowanym we współpracy z Miejscem Pamięci – Památník Terezín.

Pierwsza część projektu odbędzie się w Miejscu Pamięci w Terezinie w dniach od 26 do 28 maja 2018 r., zaś drugą część będzie stanowić spotkanie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w dniach od 8 do 11 listopada 2018 r. 

 

Uczestnicy...

Seminarium jest adresowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Polski oraz Czech, którzy:
• uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, 
• realizują projekty edukacyjne poświęcone tematyce Holokaustu i II wojny światowej.

W ramach pierwszego etapu projektu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z historią byłego getta w Terezinie, a także metodami pracy z młodzieżą. Uczestnicy wezmą także udział w cyklu wykładów, warsztatów i prezentacji prowadzonych przez zaproszonych ekspertów z Czech. Będzie to również doskonała okazja, aby wymienić się z czeskimi kolegami doświadczeniami na polu edukacji o Auschwitz o Holokauście.
Natomiast w ramach drugiego etapu grupa będzie mogła pogłębić wiedzę na temat historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz współczesnego Miejsca Pamięci.

Informacje dodatkowe:

• Językiem roboczym seminarium będzie język polski i czeski.

• Udział w seminarium jest bezpłatny.

• Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem realizowanych projektów edukacyjnych prosimy przesłać do 31 marca 2018 r. na adres e-mail: anna.ren@auschwitz.org lub aleksandra.kalisz@auschwitz.org lub drogą pocztową na adres:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim.

O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje dotyczące seminarium można uzyskać pod numerami telefonów: 33 844 8064 lub 33 844 81 81.

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy_terezin_oswiecim_2018.doc
formularz_zgloszeniowy_terezin_oswiecim_2018.doc
Formularz zgłoszeniowy na seminarium „Auschwitz – Historia i Symbolika”