MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór na seminarium „Auschwitz – Historia i Symbolika”

05-01-2017

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza do udziału w dwuetapowym seminarium szkoleniowym „Auschwitz – historia i symbolika”, organizowanym we współpracy z Miejscem Pamięci – Památník Terezín. Pierwsza część projektu odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. W ramach drugiej części uczestnicy spędzą trzy dni (13-15 października 2017 r.) w czeskim Terezinie.

Seminarium adresowane jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Polski i Czech, którzy uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie oraz realizują projekty edukacyjne poświęcone tematyce Holokaustu i II wojny światowej.

W ramach pierwszego etapu projektu uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę na temat historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz działalności Muzeum. Będzie to również doskonała okazja, aby wymienić się z czeskimi kolegami doświadczeniami na polu edukacji o Auschwitz o Holokauście. Natomiast w ramach drugiego etapu grupa będzie miała możliwość zapoznania się z historią getta w Terezinie, a także metodami pracy z młodzieżą. Uczestnicy wezmą także udział w cyklu wykładów, warsztatów i prezentacji prowadzonych przez zaproszonych ekspertów z Czech.

Językiem roboczym będzie język polski i czeski. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia. O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem realizowanych projektów edukacyjnych prosimy przesłać do 31 stycznia 2017 r. lub drogą pocztową na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

Kontakt:
Anna Stańczyk
Projekty Edukacyjne
anna.stanczyk[at]auschwitz.org
tel. 33 844 8064

Pliki do pobrania