MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Nabór kandydatów na przewodników

01-03-2017

W związku utrzymującą się wysoką liczbą odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, która w ubiegłym roku osiągnęła poziom 2 milionów osób, poszukujemy kandydatów na przewodników współpracujących z Muzeum w następujących językach:

• angielski
• chiński
• chorwacki
• czeski
• francuski
• grecki
• hebrajski
• hiszpański 
• japoński
• koreański
• niderlandzki
• niemiecki
• norweski
• polski
• portugalski
• rumuński
• serbski
• słowacki
• szwedzki
• węgierski
• włoski
 

Przed kandydatami stawiane są następujące wymagania:

• dyplom licencjata, preferowane wykształcenie historyczne, filologiczne, pedagogiczne lub inne zgodne z działalnością Muzeum,

• biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dot. cudzoziemców),

• umiejętność pracy z ludźmi i w zespole,

• udokumentowana znajomość języków obcych minimum na poziomie B2 (dyplomy licencjata studiów filologicznych, bądź certyfikat na poziomie B2 i wyższym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady

Europy),

Kandydaci nie spełniający w/w wymagań nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dodatkowo mile widziane:

• udział w szkoleniach z zakresu historii II wojny światowej oraz nauczania o Holokauście,

• przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z młodzieżą,

Własnoręcznie podpisane podania wraz z listami motywacyjnymi, CV i kopiami dyplomów bądź certyfikatów językowych należy składać osobiście w Sekretariacie Muzeum bądź wysyłać na adres:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
ul. Więźniów Oświęcimia 20,
32-603 Oświęcim, z dopiskiem „Metodyka Oprowadzania” do 31 maja 2017 roku.

Podania złożone po tej dacie oraz wysłane przy pomocy poczty e-mail nie będą rozpatrywane.

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Zaakceptowanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaproszeniem kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, nie oznacza jednak przyjęcia na kurs przygotowawczy.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w czerwcu . O terminie Muzeum poinformuje mailowo bądź telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: