MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Międzynarodowa konferencja "Archiwizacja cyfrowa danych ofiar nazizmu"

ps
23-10-2018

Ponad 50 ekspertów z 28 instytucji i 15 krajów świata zajmujących się bazami danych ofiar II wojny światowej, spotkało się w dniach 10-12 października, aby rozmawiać o możliwościach współpracy przy tworzeniu cyfrowych narzędzi pozwalających zintensyfikować badania i analizy naukowe dotyczące ofiar ludobójstw z czasów II wojny światowej.

 

Fot. Łukasz Stobiński
Fot. Łukasz...
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz
Fot. Tomasz Pielesz

Tworzone cyfrowe rejestry służą nie tylko działalności akademickiej, ale przede wszystkim upamiętnieniu wszystkich represjonowanych, więzionych i pomordowanych.

 Trzy pokolenia archiwistów, dokumentalistów, historyków, badaczy, konserwatorów, genealogów i zwykłych ludzi starały się zebrać rozproszone materiały, dokumenty, fotografie, artefakty. Zbierano zaznania tych którzy przeżyli, przepytywano świadków, zabezpieczano relikty budynków i ogrodzeń. Oznaczano i upamiętniano masowe groby – powiedział Krzysztof Antończyk, szef Repozytorium Cyfrowego w Muzeum Auschwitz.

 Szukający się nawzajem członkowie rodzin chcieli odpowiedzi, czy ich bliscy przeżyli, albo choćby wiedzy, jaki jest, jaki był ich los? Pytając samych siebie dlaczego to robimy uświadamiamy sobie, że to nie tylko potrzeba badawcza, ale przede wszystkim pragnienie upamiętnienia. Pamięć dla tych którzy odeszli, dla nas współcześnie żyjących oraz dla przychodzących pokoleń  dodał Antończyk.

Każdego roku na organizowanych od prawie dwóch dekad konferencjach spotykają się i wymieniają doświadczenia eksperci pracujący w: miejscach pamięci powstałych w byłych niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i zagłady, obozach tranzytowych i gettach (m.in. Auschwitz, Gross-Rosen, Stutthof, Dachau, Flossenbürg, Sachsenhausen, Jasenovac, Ravensbrück, Osthofen, Westerbork, Terezin, czy Mechelen) ; archiwach (m.in. Bundesarchiv, Historical Archives of the Jewish Community of Thessaloniki w Salonikach, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes w Wiedniu,  Hungarian Jewish Museum and Archives w Budapeszcie); instytutach, uniwersytetach i muzeuach (Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, Instytut Pamięci Narodowej, Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 we Frankfurcie n/Menem, Institute for Contemporary History w Monachium, Gedenksätte Deutscher Widerstand w Berlinie, Mémorial de la Shoah w Paryżu  NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Stiftung Topographie des Terrors w Berlinie); oraz służbach poszukiwawczych (Netherlands Red Cross w Hadze, Polski Czerwony Krzyż, w Warszawie, ITS - International Tracing Service w Bad Arolsen).

Miejsce Pamięci Auschwitz gościło uczestników konferencji już po raz trzeci. Uczestnicy poza uczestnictwem w sesjach, na których prezentowano działania poszczególnych instytucji, mogli zapoznać się z pracą różnych działów Muzeum Auschwitz (Repozytorium Cyfrowego, Zbiorów i Konserwacji). Goście odwiedzili też bloki 2 i 3 byłego obozu Auschwitz I, a także mogli zobaczyć konserwowane baraki więźniarskie na terenie byłego obozu Auschwitz II-BIrkenau. Dr Jacek Lachendro z Centrum Badań Muzeum w czasie czterogodzinnej wizyty studyjnej po terenach tzw. Interessengebiet des KL Auschwitz, pokazał relikty zachowane w strefie obozowej i opowiedział o istniejących tam podobozach.

Miejsce Pamięci Auschwitz powołane do życie w 1947 roku, od 27 lat stosuje w swojej pracy metody cyfrowe. Archiwalia i znajdujące się w nich informacje o losach więźniów i deportowanych są opracowywane w bazach danych. Tworzy się cyfrowe odwzorowania dokumentów w formie skanów, a tożsamości więzionych i pomordowanych publikowane są na stronie internetowej Muzeum.

 Baza danych powstała w oparciu o oryginalne dokumenty z czasów funkcjonowania obozu odzwierciedla ok 60% osób z 400 000 zarejestrowanych więźniów. Jednak ponad 900 000 mężczyzn, kobiet i dzieci z transportów żydowskich deportowanych do Auschwitz z całej Europy wyselekcjonowanych zaraz po przybyciu zostało bez rejestracji zamordowanych w komorach gazowych. Dzięki międzynarodowej współpracy w ramach corocznych warsztatów i wymianie danych pomiędzy instytucjami będziemy w stanie ustalić tożsamość wielu kolejnych ofiar  podkreślił Krzysztof Antończyk.

Obecnie w Repozytorium Cyfrowym Miejsca Pamięci Auschwitz znajduje się ponad 1,2 mln rekordów osobowych, choć należy mieć na uwadze, że nazwiska wielu osób powtarzają się w kilku różnych zespołach dokumentów archiwalnych.

via @auschwitzmuseum" target="_blank">