MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

II etap polsko-holenderskiego seminarium dla edukatorów

04-04-2017
W dniach 15-19 marca 2017 r. odbył się drugi etap polsko-holenderskiego seminarium dla edukatorów realizowanego w ramach projektu „The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites”. Wzięli w nim udział nauczyciele, dydaktycy oraz pracownicy muzeów i miejsc pamięci z Polski i Holandii. 

Oprowadzanie po Rotterdamie przez Michaela Gelbera, Ocalonego z Zagłady - fot. Tomasz Kobylański
Oprowadzanie po...
Spotkanie z dyrektorem Domu Anny Frank, Ronaldem Leopoldem - fot. Tomasz Kobylański
Spotkanie z...
Wizyta w amsterdamskim Hollandsche Schouwburg - fot. Tomasz Kobylański
Wizyta w...
Zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego w Vught - fot. Tomasz Kobylański
Zwiedzanie byłego...

– Uczestnicy seminarium mieli możliwość udziału w spotkaniach z przedstawicielami holenderskich instytucji, których działalność dotyczy edukacji o II wojnie światowej i Zagładzie – powiedział Tomasz Kobylański z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. – Podczas licznych prezentacji oraz zajęć warsztatowych, uczestnicy mieli możliwość skonfrontowania swojej dotychczasowej wiedzy na temat niemieckiej okupacji w Holandii i sytuacji holenderskich Żydów, jak również udziału w dyskusjach dotyczących m.in. wyzwań stojących przed edukatorami zajmującymi się edukacją o Holokauście w Polsce oraz Holandii – dodał. – Bardzo ważnym elementem seminarium była możliwość spotkania z Ocalałym z Holokaustu Michaelem Gelberem, który nie tylko przedstawił swoje doświadczenia życia w okupowanej Holandii, jak i działania edukacyjne, w które był zaangażowany po wojnie, ale również osobiście pokazał uczestnikom seminarium ważne miejsca związane z historią Żydów w Rotterdamie – podkreślił Kobylański.
 
W trakcie seminarium edukatorzy z Polski i Holandii odwiedzili m.in. Dom Anny Frank oraz inne amsterdamskie placówki takie jak: Narodowe Muzeum Holokaustu, Muzeum Żydowskie, Synagoga Portugalska oraz Muzeum Ruchu Oporu. W trakcie pobytu w Rotterdamie odwiedzili m.in. Rotterdam University of Applied Sciences, gdzie mieli możliwość udziału w dyskusji z młodymi edukatorami na temat ich perspektywy nauczania o II wojnie światowej. Seminarzyści zapoznali się także z działalnością klubu piłkarskiego Feyenoord oraz działającej przy nim Fundacji Giovanniego van Bronckhorsta, której edukatorzy prowadzą działania na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Podczas wizyty w Vught odwiedzili z kolei Miejsce Pamięci znajdujące się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Herzogenbusch, zapoznając się z jego misją edukacyjną.
 
– Drugi etap seminarium był doskonałą okazją do kontynuacji dyskusji na temat przyszłości edukacji o Auschwitz i Holokauście, zapoczątkowanej przez uczestników podczas pierwszego etapu seminarium, który odbył się w Miejscu Pamięci Auschwitz oraz w Krakowie – powiedziała Zuzanna Janusik z MCEAH. - Edukatorzy mieli możliwość wymiany swoich spostrzeżeń dotyczących  podobieństw oraz różnic w edukacji o II wojnie światowej i Zagładzie w Polsce oraz Holandii. Kontakty nawiązane w trakcie seminarium z pewnością będą owocowały współpracą pomiędzy edukatorami z obu państw, którzy wyrazili chęć realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć w przyszłości – podsumowała Janusik.
 
Pierwszy etap seminarium (LINK) miał miejsce w październiku ubiegłego roku.
 
3-letni projekt jest wspólną inicjatywą Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz  Domu Anny Frank w Amsterdamie, która zyskała akceptację i finansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów. W jego ramach planowane są także szkolenia dla przewodników-edukatorów z miejsc pamięci oraz młodych liderów z Polski i Holandii, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla młodzieży dostępnych online oraz seria szkoleń przewodnickich i przygotowanie materiałów edukacyjnych dla odwiedzających z niepełnosprawnością. W realizację poszczególnych zadań zaangażowane są również inne instytucje, m.in. Stowarzyszenie Centrum Polsko–Niemieckie w Krakowie i Fundacja Dom Pokoju z Wrocławia.

Historia dzieje się w czasie i przestrzeni. O ile więc miniony okres można próbować dogłębnie poznać dzięki źródłom pisanym, o tyle samodzielne odkrywanie przestrzeni, w której owa historia powstawała, daje zdecydowanie pełniejszy, bardziej namacalny i żywy obraz dziejów. Dlatego tak cennym dla mnie stało się seminarium zorganizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau i Dom Anny Frank w Amsterdamie.

Zatopienie się w historię Anny, opisanej przez nią samą na kartach „Pamiętnika”, i spacer po miejscach, w których spędziła swoje krótkie życie, stworzył niepowtarzalną możliwość konfrontacji tego co wyobrażone, z tym co realne.  Wspólne warsztaty i rozmowa z holenderskimi nauczycielami dały szansę na zrozumienie specyfiki dziejów Holandii podczas lat okupacji, a zwiedzanie miejsc pamięci i muzeów pozwoliły na poznanie holenderskiego sposobu widzenia II wojny światowej i metod, w jaki wiedza o nich jest przekazywana współczesnym pokoleniom.

Andrzej Górniak 
III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Krakowie

Seminarium zorganizowane przez MCEAH i Dom Anny Frank w Amsterdamie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z Holandii i Polski. Szczególnie inspirujące były prezentacje przykładów dobrych praktyk moich polskich jak i holenderskich kolegów, które pokazały, że istotnym elementem nauki o Zagładzie, historii II wojny światowej czy tolerancji są projekty edukacyjne, edukacja rówieśnicza i nauka przez działanie. Podczas wizyty studyjnej w muzeach w Amsterdamie i Rotterdamie miałam okazję zaobserwować, że wymierne rezultaty edukacyjne można uzyskać pokazując w sposób przemyślany wojenne losy dzieci i nastolatków w kontekście artefaktów odnoszących się do przeżytych doświadczeń, pomaga w tym także interaktywne wykorzystanie nowoczesnej technologii.

Beata Pisarczyk-Zabiciel
III LO Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zamościu