MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Historia - Pamięć - Edukacja”. Seminarium dla europejskich nauczycieli.

MCEAH
25-10-2014

20 nauczycieli z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Hiszpanii, Mołdawii, Portugalii, Rumunii, Serbii oraz Słowenii wzięło udział w seminarium „Historia — Pamięć — Edukacja: KL Auschwitz na rok przed wyzwoleniem”. Jego organizatorami była Rada Europy, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Uczestnicy, poza studyjnym zwiedzaniem terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, wzięli udział w dniach 18-23 października w szeregu wykładów i warsztatów, których tematyka w głównej mierze była poświęcona wydarzeniom z historii Auschwitz mającym miejsce w 1944 r. To m.in. deportacja Żydów z Węgier, czy likwidacja obozu dla Romów w Birkenau.

— Ważną częścią seminarium były także liczne zajęcia warsztatowe, m.in. na wystawach narodowych oraz w Sali Refleksji wystawy „Szoa” w bloku 27. Uczestnicy zwiedzili również krakowski Kazimierz, teren byłego getta w dzielnicy Podgórze oraz Żydowskie Muzeum Galicja oraz Fabrykę Emalia Oskara Schindlera. Goście podczas seminarium mieli także możliwość poznania licznych materiałów edukacyjnych Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, w tym pakietu pomocniczego dla nauczycieli planujących wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz wydanego w 2010 r. przez Radę Europy, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Muzeum Auschwitz — powiedział Tomasz Kobylański, koordynator seminarium z ramienia MCEAH

— Na program seminarium składały się zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i warsztaty praktyczne, mające na celu umożliwienie lepszego zrozumienia problematyki i wyposażenia uczestników w edukacyjne i pedagogiczne narzędzia, które mogą być stosowane przez nauczycieli na zajęciach — powiedziała dr Carole Reich z Rady Europy. — Seminarium to stanowi przykład owocnej współpracy pomiędzy Miejscem Pamięci i Muzeum Auschwitz a Radą Europy. Mam nadzieję na kontynuację współpracy w przyszłości — dodała Reich.

Seminarium było także okazją do wymiany swoich doświadczeń i dobrych praktyk nauczania o Holokauście dla nauczycieli z różnych państw Europy. Jak powiedział Danny Silveira, nauczyciel historii z São Roque do Pico na portugalskich Azorach, było ono także możliwością lepszego poznania tego wyjątkowego miejsca jakim jest Auschwitz oraz impulsem do dalszego działania i współpracy. — 27 stycznia 2015 r., w 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, w szkole, w której pracuję, zorganizowany zostanie szereg wydarzeń związanych z tym tematem. Robimy to po to, by uczcić ofiary Holokaustu, ale także by przypomnieć, że wzajemny szacunek i tolerancja to najlepsza broń, by zapobiec masowym zbrodniom takim jak te popełnione w Auschwitz — dodał Silveira.

Zachęcamy do tego, aby wszystkie wydarzenia związane z 70. rocznicą wyzwolenia Auschwitz dodawać do „Światowej Mapy Pamięci” znajdującej się na stronie 70.auschwitz.org.

Program został zrealizowany przy wsparciu finansowym Rady Europy oraz Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.