MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem

MCEAH
18-12-2018

Polscy nauczyciele, pracownicy muzeów i miejsc pamięci, a także instytucji zaangażowanych w działalność edukacyjną dotyczącą relacji polsko-żydowskich, historii II wojny światowej i Holokaustu wzięli udział w seminarium „Judaizm - Dzieje i Kultura Żydów polskich - Holokaust” dla polskich edukatorów w Yad Vashem w Jerozolimie.

 

Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Katarzyna Odrzywołek
Edukatorzy z Polski...
Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Katarzyna Odrzywołek
Edukatorzy z Polski...
Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Katarzyna Odrzywołek
Edukatorzy z Polski...
Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Maciej Foks
Edukatorzy z Polski...
Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Katarzyna Odrzywołek
Edukatorzy z Polski...

Seminarium, które odbywało się w dniach 25 listopada - 6 grudnia poprzedziło spotkanie w Muzeum Auschwitz, w trakcie którego historię i specyfikę Izraela przybliżyła uczestnikom dr Ewa Węgrzyn z Instytutu Judaistyki UJ.

W ramach programu w Izraelu przygotowanego przez Yad Vashem oprócz wykładów historycznych dotyczących judaizmu, kultury i tradycji żydowskiej, losów Żydów w diasporze, antysemityzmu, Holokaustu, czy relacji polsko-żydowskich, siedemnastka uczestników miała możliwość poznania metod pracy z młodzieżą w różnym wieku oraz poznania materiałów edukacyjnych Yad Vashem. - Grupa zwiedziła również cały kampus Instytutu, m.in. muzeum historyczne, Dolinę Gmin, synagogę oraz muzeum sztuki. Polscy edukatorzy spotkali się również z ocaloną z Holokaustu Martą Goren. W trakcie seminarium odbyły się również dwie podróże studyjne. Seminarium zakończyło spotkanie podsumowujące ponownie zorganizowane w Miejscu Pamięci Auschwitz - powiedziała Anna Ren z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

- Była do doskonała okazja do wymiany doświadczeń i porównania sposobu nauczania o Zagładzie w obu krajach Uczestnicy znaleźli też wiele inspiracji również dzięki poznaniu nauczycieli i edukatorów z różnych stron Polski, którzy zajmują się tematyką związaną z zagadnieniami poruszanymi w trakcie seminarium - dodała Katarzyna Odrzywołek z MCEAH.

„Seminarium w Yad Vashem zostało przygotowane perfekcyjnie pod każdym względem i spełniło z naddatkiem pokładane w nim nadzieje na poszerzenie wiedzy i poznanie nowych metod nauczania o Holokauście. Program odpowiadał na rozmaite oczekiwania uczestników, ponieważ był różnorodny zarówno pod względem podejmowanych tematów, jak i formy prowadzenia zajęć. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny wykładów, warsztatów i dyskusji. Mogliśmy poznać wiele ciekawych osób, ekspertów w swoich dziedzinach. Wielkie wzruszenie towarzyszyło nam wszystkim podczas spotkania z Panią Martą Goren - Świadkiem historii. Ogromnie wartościowe było również poznawanie idei pamięci obecnej w architekturze i topografii kampusu Yad Vashem” - napisała Agnieszka Kania, polonistka, dr nauk humanistycznych z Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ.

„(…) Najbardziej poruszyły mnie dwa miejsca. Pierwsze z nich to Dolina Wspólnot: kamienny labirynt zbudowany z głazów białego, jerozolimskiego kamienia, na których wyryto nazwy gmin żydowskich, istniejących przed drugą wojna światową. Napisy są zgrupowane regionami: czymś niezwykłym było zobaczyć w Izraelu napis „Kielce” po polsku i hebrajsku, otoczony nazwami świętokrzyskich miejscowości, małych i dużych, gdzie przed wojną toczyło się życie żydowskie. Świat w dużej części zapomniany, pamięć o którym zabrali jednak ze sobą Żydzi wyjeżdżający po wojnie do Izraela. Drugie miejsce to pomnik pamięci dzieci – sala, po której chodzi się w ciemności, słuchając lektora, czytającego nazwiska najmłodszych ofiar Zagłady. W środku pali się 5 świec, których płomyki są odbijane przez szyby i lustra, tworząc tysiące odblasków, przypominających gwiazdy na nocnym niebie. Ogromna ilość odpowiada liczbie dzieci z różnych krajów, zamordowanych tylko dlatego, że byli Żydami (…)”, napisał Piotr Świerczyński ze Stowarzyszenia im. Jana Karskiego – Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu.

Seminarium „Judaizm - Dzieje i Kultura Żydów polskich - Holokaust” jest organizowane jako element współpracy Yad Vashem oraz Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz. Od 1993 r. edukatorzy izraelscy każdego roku przyjeżdżają do Miejsca Pamięci na seminarium „Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów i Polaków”, a polscy edukatorzy odwiedzają Yad Vashem.