MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem

bb
21-12-2017

Zakończyło się 12-dniowe seminarium dla nauczycieli, edukatorów oraz pracowników miejsc pamięci z Polski, organizowane w Jerozolimie w ramach współpracy pomiędzy Yad Vashem w Jerozolimie a Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

 

Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Marta Berecka
Edukatorzy z Polski...
Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Marta Berecka
Edukatorzy z Polski...
Edukatorzy z Polski w Instytucie Yad Vashem. Fot. Marta Berecka
Edukatorzy z Polski...

– Projekt realizowany jest w trzech etapach: pierwszą częścią jest udział w seminarium przygotowawczym organizowanym w Miejscu Pamięci Auschwitz, następnie seminarium w Jerozolimie oraz spotkaniu podsumowującym – powiedziała Marta Berecka, kierownik Projektów Edukacyjnych MCEAH i koordynator tegorocznej edycji projektu. – Udział w seminarium jest unikalnym doświadczeniem umożliwiającym poznanie nowych metod nauczania, wymianę doświadczeń, jak i nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami szkół lub innych instytucji zajmujących się w Polsce nauczaniem o Holokauście – dodała Berecka.

Tematyka seminarium „Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów polskich – Holokaust” realizowanego w Jerozolimie koncentrowała się wokół zagadnień historycznych, ale również  poszerzona była m.in. o kwestie relacji polsko-żydowskich. W program seminarium oprócz wykładów, m. in. dr. Raphaela Vago, dr Noa Mkayton, dr Birte Hewera i Alexa Dancyga włączone zostały także praktyczne zajęcia warsztatowe. Istotną częścią programu było spotkanie z ocalałą Aloną Frankel, jak i udział w szabasowych uroczystościach w synagodze.

Dla każdego edukatora, zarówno nauczyciela, jak i przewodnika po miejscach pamięci, seminarium w Instytucie Yad Vashem jest wydarzeniem niezwykle przejmującym. W trakcie wykładów zostały przedstawione główne zagadnienia dotyczące poszczególnych etapów Szoa. W części warsztatowej zaś uczestnicy poznali metody oraz bogaty zasób materiałów edukacyjnych proponowanych przez Yad Vashem. Osobnym wydarzeniem pozostają zawsze spotkania z ocalonymi. Seminarium pozwoliło stworzyć twórczą płaszczyznę wymiany poglądów pomiędzy polskimi oraz izraelskimi edukatorami. Wspólnie możemy zdziałać jeszcze więcej.

Marcin Cielecki, nauczyciel - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie

 

Seminarium było niezapomnianym doświadczeniem. Było naprawdę wielowymiarowe. Nauczyciele z całego kraju, różnych poziomów kształcenia; historycy, poloniści, angliści, edukatorzy mający kontakt z młodzieżą przyjeżdżającą do Muzeum, przewodnicy – taka perspektywa sprawiła, że dyskusje i wymiana myśli były inspirujące i szczere. Dużym plusem niezwykle  różnorodnej grupy okazało się podejście do warsztatów i wykładów,  zaangażowane i autentyczne, z niesłabnącą chęcią do zadawania pytań. Lekcja historii, spojrzenie obiektywne i osobiste doświadczenie takich osób, jak Alex Dancyg, Alona Frankel, Jakub Weksler-Waszkinel, Michel Kichka – dało każdemu wiele wzruszeń i przemyśleń. Propozycje edukacyjne i materiały, które zabrałam z sobą,  posłużą mi do organizowania ciekawych zajęć dla młodzieży gimnazjalnej, która bardzo potrzebuje nieszablonowego podejścia do historii i potrzebuje prawdziwej rozmowy.

Elżbieta Grochola, nauczycielka j. polskiego - Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

 

Seminarium w Yad Vashem pozostanie na długo w mojej pamięci. Wykłady i spotkania znacznie poszerzyły moje horyzonty dotyczące zarówno kultury i religii Żydów, jak i samej Zagłady. Warsztaty pokazały, jak w sposób nowatorski nauczać o tym trudnym i tragicznym wydarzeniu jakim był Holokaust. Będę w stanie w znacznie bardziej niebanalny sposób prowadzić zajęcia z młodzieżą i poprzez opowieści o pobycie w Jerozolimie zaciekawiać ich odrębnością i niezwykłością Narodu Wybranego. Obecność w synagodze w szabat, spotkanie z Jakubem Wekslerem, wykład rabina na temat judaizmu, zwiedzanie Jerozolimy, Masady, Hajfy i Akki to doświadczenia, które dodatkowo uatrakcyjniły mój pobyt na seminarium.

Wojciech Laskowski, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

 

Udział w 120-godzinnym seminarium w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem był dla mnie niezwykłym doświadczeniem i niezapominanym przeżyciem. Spotkałam tam ciekawych ludzi z różnych stron świata i reprezentujących różne dziedziny życia, którzy w wieloaspektowym wymiarze przybliżyli nami dzieje i kulturę Żydów polskich, ich tragiczne losy w trakcie Zagłady i trudne wybory po zakończeniu II wojny światowej. Pokazano także, jak kompetentnie i mądrze uczyć o Holokauście, aby nie tylko przekazać młodzieży niezbędną wiedzę na temat tych wydarzeń, ale przede wszystkim uwrażliwić ją na cierpienie innych ludzi. Jestem przekonana, że nie tylko dla mnie, ale i dla pozostałych uczestników seminarium (nauczycieli, przewodników, edukatorów, pracowników muzeów i innych instytucji upowszechniających wiedzę o Holokauście) było to niezwykle inspirujące doświadczenie, pozwalające zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do projektowania różnych form edukacyjnych związanych zarówno z historią Żydów i tematyką Zagłady, jak i współczesnym Państwem Izrael. Otrzymaliśmy skuteczne narzędzia dydaktyczne do wykorzystania w praktyce edukacyjnej i jednocześnie szereg podpowiedzi, gdzie szukać dalszych materiałów, publikacji i przykładów scenariuszy zajęć do tej tematyki.

Prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu