MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata” – zakończony I etap projektu

MCEAH
27-12-2016

Ponad 600 uczniów i nauczycieli wzięło udział w bezpłatnych wizytach studyjnych do Miejsca Pamięci Auschwitz w ramach pierwszego etapu projektu „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata” adresowanego do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i śląskiego. Projekt realizują wspólnie Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

 

– Przed wizytą do Miejsca Pamięci Auschwitz uczniowie i nauczyciele brali udział w lekcjach przygotowawczych, podczas których wykorzystywali opracowane na potrzeby projektu materiały edukacyjne, a także nasze lekcje internetowe – powiedział Tomasz Kobylański, koordynator projektu z MCEAH. ­– Co ważne, w trakcie wizyt studyjnych muzealni edukatorzy-przewodnicy odnosili się bezpośrednio do zagadnień poruszanych przez nauczycieli w ramach lekcji przygotowujących – dodał Kobylański.

Kolejną częścią projektu są lekcje podsumowujące wizytę, a także konkurs, w ramach którego uczniowie przygotowują prace w pięciu  kategoriach: praca fotograficzna, prezentacja multimedialna, film, apel oraz wystawa.

– Co istotne, uczniowie przygotowujący prace konkursowe będą mieli możliwość zaprezentowania ich w swoich szkołach, kolegom, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w zwiedzaniu Miejsca Pamięci – podkreślił Kobylański. ­– Ponadto, tematyka projektu oraz konkursu daje uczniom możliwość skonfrontowania tragicznej historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz z mającymi miejsce we współczesnym świecie przejawami nietolerancji, braku szacunku dla drugiego człowieka, nieuczciwości, a także łączącej się z tym odpowiedzialności nas wszystkich, w tym młodego pokolenia, aby zawsze reagować na otaczające nas zło – dodał.

„Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz daje dużo do myślenia, bowiem dopiero tutaj możemy zetknąć się z prawdziwą historią. Wydarzenia te wydają nam się tak odległe, a zarazem są tak bliskie, to tylko nieco ponad 70 lat. Nie umiem sobie wyobrazić takiej tragedii, zwłaszcza kiedy na miejscu tych ludzi mieliby być moi bliscy. Mimo że to już moja trzecia wizyta w byłym obozie to za każdym razem porusza inaczej” – napisała w anonimowej ankiecie po wizycie jedna z uczennic biorących udział w projekcie.

Głównymi celami projektu są: utworzenie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie metodyki nauczania o Auschwitz i Holokauście realizowanego w oparciu o zasoby Muzeum Auschwitz, realizacja programu nauczania o Auschwitz i Holokauście dla uczniów, a także zaprezentowanie nauczycielom możliwości wykorzystania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub w planowaniu procesu edukacyjnego. 

Projekt „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata” został sfinansowany ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a patronat honorowy nad nim objęli Małopolski oraz Śląski Kurator Oświaty.