Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Projekt edukacyjny dla młodzieży

MCEAH
19-02-2019

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w trzeciej edycji programu edukacyjnego pt. „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Program przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województw małopolskiego i śląskiego.

W ramach pierwszej części nauczyciele ze szkół biorących udział w programie będą zobowiązani do przygotowania młodzieży do wizyty studyjnej w Miejscu Pamięci Auschwitz przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych MCEAH.

Kluczową częścią projektu będzie wizyta studyjna, podczas której uczestnicy poznają historię niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. W trakcie oprowadzania po autentycznej przestrzeni byłego obozu przewodnicy-edukatorzy Muzeum będą nawiązywać do treści materiałów edukacyjnych, z którymi uczniowie pracowali podczas zajęć przygotowawczych.

Następnie, w ramach zakończenia wizyty studyjnej, obędą się zajęcia podsumowujące prowadzone przez edukatorów MCEAH. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z różnymi typami postaw i zachowań, jakie reprezentowali więźniowie. Wiedzę na ten temat czerpać będą z relacji świadków oraz zdobytej podczas oprowadzania wiedzy. Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży, że wiedza i pamięć o tragi

cznych wydarzeniach z okresu niemieckiego nazizmu i czasów II wojny światowej powinna w konsekwencji prowadzić do zadawania pytań o naszą współczesną odpowiedzialność za los drugiego człowieka.
Finałem projektu będzie konkurs polegający na przygotowaniu pod kierunkiem nauczyciela: pracy plastycznej, wystawy fotograficznej, krótkiej formy literackiej lub filmu wideo. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez uczniów indywidualnie lub przez maksymalnie 3-osobowe zespoły. (Szczegóły w Regulaminie Konkursu). Projekt zakończy konferencja podsumowująca.

TERMINARZ

od marca 2019 – przygotowanie uczniów do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz na lekcjach wychowawczych lub zajęciach przedmiotowych. Wykorzystanie materiałów MCEAH, w tym lekcji internetowych.

18 marca – 18  kwietnia  2019 – wizyty studyjne uczniów do Miejsca Pamięci Auschwitz, oprowadzanie przez przewodników-edukatorów. Warsztaty podsumowujące wizytę prowadzone przez pracowników        MCEAH (grupy do 30 osób). Grupy będą przyjmowane w następujących terminach: 18, 21, 25,27 marzec oraz 1,4,10 i 18 kwietnia.

kwiecień – maj  2019 – realizacja projektu edukacyjnego dla młodzieży w szkołach.

czerwiec  2019 – jednodniowa konferencja podsumowująca konkurs oraz projekt.

 

Szkoły chętne do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wysłanie formularza zgłoszeniowego do 15 marca 2019 r. na adres: katarzyna.odrzywolek[at]auschwitz.org

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem  projektu jest: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Projekt realizowany jest we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu